Inkomstförsäkring

Vi har tidigare skrivit om att inkomstförsäkringen för deltidsarbetslösa ska utökas. Den nya regeln innebär en tidsgräns på 60 veckor vid deltidsarbetslöshet och var tänkt att införas vid årsskiftet men kommer nu att dröja åtminstone till våren 2017. Det som gäller vid deltidsarbetslöshet i dagsläget är att du endast kan få ersättning från a-kassan och/eller din inkomstförsäkring i 75 ersättningsdagar om du jobbar deltid samtidigt. Alla inkomstförsäkringar tillåter dock inte att du arbetar deltid samtidigt som du får ersättning från inkomstförsäkringen. Än så länge har ingen inkomstförsäkring gått ut med hur de kommer agera när tidsgränsen på 60 veckor införs. 

Inkomstförsäkring ges i samband med a-kassa

I princip alla inkomstförsäkringar förutsätter att du är medlem i en a-kassa för att kunna bli medlem i en inkomstförsäkring. Detta beror på att inkomstförsäkringarna ofta grundar sitt beslut på a-kassan. Om du blir ofrivilligt arbetslös och har rätt till ersättning ska du anmäla din arbetslöshet till arbetsförmedlingen och omgående börja söka arbete. Därefter meddelar du din a-kassa om din arbetslöshet som fastställer om du har rätt till ersättning. Har du även en inkomstförsäkring kontaktar du ditt försäkringsbolag för att få ut full ersättning, som komplement till a-kassan. Detta gäller dock enbart om du uppfyllt den så kallade kvalifikationstiden, ett visst krav på hur länge du måste varit medlem i en inkomstförsäkring för att få rätt till ersättning. Din inkomstförsäkring kommer titta på ditt besked från a-kassan och generellt går det att säga att du har rätt till ersättning från inkomstförsäkringen när du har rätt till ersättning från en a-kassa.

Du kan max få ersättning på 80 % av din tidigare inkomst

Med en inkomstförsäkring kan du få ersättning på upp till 80 % av din tidigare inkomst. Högre ersättning än så ska inte vara möjligt att få eftersom det är lagstadgat. Anledningen till att du inte kan få ut 100 % av din tidigare lön är för att arbete ska löna sig och det skulle bli skevt om du kunde tjäna lika mycket på att vara arbetslös som vid arbete. Hur inkomstförsäkringarna väljer att göra när den nya deltidsregeln införs återstår att se men oavsett vad kommer du inte kunna få ut mer än 80 % av din tidigare lön. Däremot kommer du förmodligen kunna få ersättning från inkomstförsäkringen under längre tid vid deltidsarbetslöshet än vad som är möjligt idag. Detta förutsätter att inkomstförsäkringarna väljer att anpassa sina regler till den nya 60-veckorsregeln som alltså förväntas införas senare i vår under 2017.