Kvinna sitter i kontorsstol och tittar ut genom fönster med fötterna utsträckta framför sig.Mer än varannan svensk föredrar kortare arbetstid framför högre lön, enligt en ny Sifo-undersökning initierad av Arbetet. Foto: Chinnapong/Shutterstock.com

Undersökningar

Enligt Arbetets nya Sifo-undersökning skulle varannan svensk välja kortare arbetstid i stället för högre lön. Kopplingen mellan politisk åskådning och synen på tid och pengar är tydlig, där vänsterpartister är mest benägna att prioritera tid, medan högre lön är viktigare bland de som röstar borgerligt.

Mellan den 3 och 13 maj i år genomförde Arbetet en Sifo-undersökning gällande svenskarnas syn på arbetstid och lön. Det visar sig att mer än varannan person i Sverige skulle välja kortare arbetstid framför högre lön.

Enligt sömn- och stressforskaren Göran Kecklund kan en förklaring bakom siffrorna vara för tuffa arbetsvillkor. Han menar att många oroar sig för att inte klara ett sådant arbete om man har en arbetstid på 40 timmar i veckan.

Fler kvinnor prioriterar tid framför högre lön

Av respondenterna i undersökningen är det som sagt mer än varannan som anser att kortare arbetstid är viktigare än löneökning, medan fyra av tio tycker det motsatta.

Bland kvinnorna är det ännu större skillnad: 58 procent prioriterar kortare arbetstid framför högre lön, medan 35 procent hellre vill ha högre lön. Bland männen är det också fler som skulle välja kortare arbetstid framför högre lön, men skillnaden är inte alls lika stor.

Tydlig koppling mellan politisk åskådning och synen på tid eller pengar

I undersökningen fick deltagarna även svara på vilket parti de skulle lägga sin röst om ett val var aktuellt i dag. Och det visar sig finnas en tydlig koppling mellan politisk åskådning och synen på tid eller pengar. Mest positiva till kortare arbetstid är vänsterpartister, men man ser även en tydlig majoritet bland socialdemokrater och miljöpartister. Här är det totalt 61 procent som är positiva till kortare arbetstid.

Bland personer som röstar borgerligt är det endast 41 procent som tycker kortare arbetstid är viktigare än högre lön. 

En fråga som borde få mer uppmärksamhet

Frågan om kortare arbetstid kontra högre lön får dock inte så stor uppmärksamhet inom rikspolitiken, vilket man enligt Göran Kecklund borde ändra på. Han menar att sådana här frågor är av stor vikt för att kunna skapa ett mer hållbart arbetsliv.