En bild på en chef med en anställd

Arbetsmarknad

Siffror från Arbetsförmedlingen visar att allt fler nyanlända får jobb eller pluggar vidare efter att deras etableringsprogram har avslutats. De flesta har subventionerade anställningar och endast en sjättedel har en anställning utan statligt stöd.

Etableringsprogrammet pågår under en tvåårsperiod och är tänkt att hjälpa nyanlända att ta sig in på arbetsmarknaden. Enligt siffror från Arbetsförmedlingen gör programmet allt större nytta och fler har ett jobb eller pluggar vidare tre månader efter att etableringsprogrammet avslutats.

Etableringsuppdraget har funnits sedan 2010 och för varje år har har resultatet förbättrats.

44 procent jobbar efter avslutat program

Hittills i år har 44 procent fått ett jobb eller studerar efter att ha avslutat etableringsprogrammet. Jämför man med förra året var den siffran bara 32 procent.

– Fler än någonsin får nu jobb eller börjar studera, säger Arbetsförmedlingens chef för enheten integration och etablering, Malin Blomgren.

I genomsnitt lämnar ungefär 3 000 personer programmet varje månad.

Att fler nyanlända får arbete kan bero på många saker. Arbetsförmedlingen tror bland annat att extratjänster och andra subventionerade anställningar har gjort stor skillnad men även att arbetsmarknaden varit god de senaste åren.

De flesta har subventionerade anställningar

Att så många fler nyanlända får arbeta är jättebra men det står även klart att de flesta har subventionerade anställningar. Endast en sjättedel av de som arbetar har en tjänst som saknar statligt stöd.

Malin Blomberg menar att det i sig inte är så konstigt då det är svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Även om anställningen är subventionerad så skaffar man sig erfarenhet och referenser som ökar möjligheten att få ett jobb utan statligt stöd i framtiden.

Arbetsförmedlingen vill uppmuntra lågutbildade att studera

För tillfället finns det omkring 60 000 personer som är inskrivna i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Som mest var den siffran 77 000 personer, vilket var fallet under sommaren 2017. 

För att få dessa tusentals personer i arbete krävs fortsatt hårt jobb. Arbetsförmedlingen behöver bland annat uppmuntra fler med låg utbildning att studera vilket öppnar upp fler möjligheter på arbetsmarknaden.