Närbild på person som bläddrar i avtal.Det nya kollektivavtalet för tjänstemän inom handeln ger bland annat löneökningar och högre avsättning till pensionen. Foto: smolaw/Shutterstock.com

Lön och villkor

Det nya kollektivavtalet för tjänstemän anställda på till exempel Coop, Fonus och Akademibokhandeln ger både högre lön och mer pengar till tjänstepensionen. Det skriver Handelsnytt.

Handels och arbetsgivarorganisationen Fremia har enats om nya löner och villkor för anställda på bland annat Coop, Fonus och Akademibokhandeln. Från och med april i år ökar lönerna med 4 procent, och från och med april 2024 med ytterligare 3 procent.

För anställda som jobbar heltid innebär det en garanterad ökning på 400 kronor/månad under det första avtalsåret, och 300 kronor det andra året. De resterande pengarna ska efter förhandlingar mellan facket och arbetsgivaren fördelas på de olika arbetsplatserna.

Bättre garanti för individen

Cecilia Creutz, ombudsman på Handels, har deltagit i förhandlingarna om det nya kollektivavtalet. Hon menar att avtalet ger en bättre individgaranti än tidigare, vilket de är nöjda med.

Att arbetsgivarna nu måste samråda med facket innan de tillämpar särskild visstidsanställning är enligt Cecilia Creutz en annan stor fördel med det nya avtalet.

Fackets inflytande har blivit tydligare

Enligt Cecilia Creutz ville arbetsgivarna dämpa fackets inflytande, men det lyckades inte. Hon menar att det snarare har blivit tydligare vilket inflytande facket faktiskt har, bland annat när det gäller det förberedande arbetet inför lokala löneförhandlingar.

Man har dessutom utformat tydligare beskrivningar av hur olika anställningsformer i Lagen om anställningsskydd ska tillämpas.

Avtalet ger mer pengar till pensionen

Förutom löneökningar och tydligare beskrivningar av det fackliga inflytande innebär det nya kollektivavtalet att de anställda får högre avsättningar till tjänstepensionen.