närbild på två parter som skakar handAvtalet mellan Seko och statliga Arbetsgivarverket är nu klart. Löneökningar enligt riktvärdet

Lön och villkor

Under tisdagen tecknade Seko och statliga Arbetsgivarverket ett nytt kollektivavtal, som ger retroaktiva löneökningar såväl som en låglönesatsning. Det rapporterar Sekotidningen, som har pratat med Sekos ombudsman Helen Thornberg.

Det nya kollektivavtalet mellan Seko och statliga Arbetsgivarverket är nu klart. Avtalet innebär bland annat en löneökning på totalt 5,4 procent på 34 månader. Mellan 2020 och 2022 sker en löneökning på 1,8 procent varje år. I avtalet ingår även en retroaktiv löneökning som gäller från den 1 oktober 2020.

Sekos ombudsman Helen Thornberg är nöjd. Hon berättar för Sekotidningen att förbundet har fått igenom många viktiga krav, och samtidigt lyckats mota flera av arbetsgivarsidans yrkanden i grind.

Låglönesatsning utan individgarantier

Det nya kollektivavtalet innefattar också en låglönesatsning. För anställda som tjänar under 26 100 i månaden innebär det en ökning på 470 kronor 2020, 478 kronor 2021 och 487 kronor 2022. Enligt Helen Thornberg kommer de som tjänar minst generera lika mycket till lönepotten som andra. Hon påpekar dock att det inte finns några individgarantier i avtalet, vilket innebär att löneökningen inte omfattar varje enskild individ.

Ska utreda problem med diskriminering och sexuella trakasserier

De båda parterna har även beslutat att man ska utreda problem med diskriminering och sexuella trakasserier. Diskussioner kommer ske i en särskilt arbetsgrupp,  där lokala representanter ska ha möjlighet att lära sig mer om vilka problem som finns och hur man kan arbeta för att förebygga dem.

Sjuka får ta del av omställningsavtalet

En ny punkt i avtalet är att anställda som sägs upp på grund av sjukdom, mellan den 1 februari 2021 och 31 december 2023, kommer få ta del av omställningsavtalet och Trygghetsstiftelsen. Omställningsavtalet har tidigare bara omfattat anställda som sagts upp på grund av arbetsbrist.

– Det här är ett yrkande vi har haft med i flera avtalsrörelser och det är bra att motparten till slut valt att tillmötesgå våra krav. I övrigt finns det inga som helst villkorsförsämringar i avtalet. Vi har stått emot motpartens krav på tillsvidareavtal, försämringar av arbetstidsregler och försök till att ta bort andra förmåner i avtalet, säger Helen Thornberg i ett pressmeddelande.