Pressbild på svensk handels chefsekonom maria mikkonen i stadsmiljö.Mellan januari och september i år gick 605 företag inom detaljhandeln i konkurs. Svensk Handels chefsekonom Maria Mikkonen hade väntat sig ännu högre siffror. Foto: Pressbild/Svensk Handel

Arbetsmarknad

Handeln utmanas av det ekonomiska läget och konkurserna har ökat under året, men Maria Mikkonen, chefsekonom på Svensk Handel, är förvånad över att inte ännu fler företag går i konkurs. Det rapporterar Handelsnytt.

Många företag inom handeln har drabbats av effekterna av lågkonjunkturen och inflationen, och under perioden januari–september i år gick 605 av dem i konkurs. Svensk Handels chefsekonom Maria Mikkonen är dock förvånad över att det inte är fler.

Överraskande stark arbetsmarknad

Maria Mikkonen menar att arbetsmarknaden har varit överraskande stark, och att antalet arbetade timmar faktiskt ökade till och med i början av året. Och detta trots att konsumtionen inom detaljhandeln legat på minus under de senaste 16 månaderna.

Dubbelt så många varsel som förra året

Mellan januari och september i år har cirka 6 000 personer varslats om uppsägning, vilket är ungefär dubbelt så många som förra året. Men det är ändå färre än vad Maria Mikkonen förväntat sig.

Risk för att varslen och konkurserna ökar ytterligare

Efter pandemin blev många arbetsgivare varse hur svårt det var att hitta personal när samhället öppnade upp igen, och därför tror Mikkonen att många nu väljer att hålla kvar sina anställda i väntan på bättre tider. 

Hon tillägger dock att det denna gång inte kommer bli som “vanligt” igen från den ena dagen till den andra, utan att det troligtvis handlar om en djup lågkonjunktur som kan hålla i sig ett bra tag framöver.

– När den insikten kommer ifatt arbetsgivarna är risken att varslen och konkurserna tilltar, säger hon till Handelsnytt.