tomas erikssonVarken Tomas Eriksson på Sveriges a-kassor eller Karin Pettersson på Hotell- och restauranganställdas a-kassa kan förutsäga hur många som kommer få sin ansökan om a-kassa beviljad. Foto: Michael Steinberg/Sveriges a-kassor och Pressbild/HRAK

A-kassa

Antalet arbetade timmar i månaden är avgörande för om du har rätt till a-kassa eller inte. Det kravet gör det svårt att säga i förväg hur många ansökningar till a-kassan som kommer att bli beviljade med de nya reglerna, skriver Arbetet.

Som bekant har kraven för a-kassa blivit lägre, för att fler som förlorat jobbet till följd av coronapandemin ska kunna få ersättning. I och med ändringen har a-kassorna i Sverige fått 114 000 nya medlemmar den senaste tiden.

De nya reglerna innebär att man kan få ersättning om man jobbat minst två dagar per vecka i genomsnitt. Gissningsvis har man ansett att personer som jobbar mindre än så har en annan huvudsysselsättning än arbete, menar kanslichefen på Sveriges a-kassor, Tomas Eriksson.

Svårt att säga om de arbetade timmarna räcker

I nuläget går det inte att säga hur många som får rätt till ersättning med de nya reglerna. Först efter att ansökan skickas in och antalet arbetade timmar redovisas kan siffrorna visa hur stor del som blir godkända.

– Det kan ju givetvis vara så att det i den grupp som jobbar precis under de här 60 timmarna i månaden finns de som faktiskt livnär sig på det, och försöker hanka sig fram. Och det är klart att de hamnar ju utanför ersättningen även fortsättningsvis, säger Tomas Eriksson.

Han skulle föredra en inkomstgräns för att kvalificera för a-kassa, framför en tidsgräns. Det skulle bli mer förutsägbart för de sökande och också bli lättare att administrera, eftersom inkomstuppgifter finns redovisade och därmed inte behöver utredas i lika hög grad.

Fler chansar troligen med ansökan

Hotell- och restaurangbranschen är en sådan oförutsägbar bransch med många timanställda.

I vanliga fall brukar timanställda skicka in ansökan först om de är säkra på att de uppfyller kraven, enligt chefen för Hotell- och restaurangfackets a-kassa, Karin Pettersson. Men nu tror hon att fler chansar, och därför är det svårt att säga hur många som kommer få ersättning.

Karin Pettersson tror dock att många med timanställning kommer upp i 60 timmar i månaden tack vare flera arbetsgivare. Några som troligtvis faller bort är studenter som jobbar extra för att inte behöva ta lån eller bo hemma.