Svensk tjugokronorssedel där Astrid Lindgren har fått en andningsmaskDen svenska regeringen förbereder ytterligare en ändringsbudget. Foto: PalSand/ Shutterstock.com

Ersättning och stöd

Flera tusen svenskar har på kort tid blivit varslade om uppsägning. Det kan röra sig upp mot 20 000 personer. Just nu förbereder regeringen ytterligare en ändringsbudget för att dämpa effekterna av den ekonomiska krisen.

Coronaviruset har haft dramatiska effekter på världsekonomin, med varsel och uppsägningar som direkt följd. Arbetsvärlden har pratat med finansminister Magdalena Andersson, som kan konstatera att vi just nu upplever ett av de största varslen i modern tid. Fler än 18 000 svenskar har varslats om uppsägning i mars.

Regeringen kommer därför tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna göra sig redo för att presentera ytterligare en ändringsbudget så snart man är klar med arbetet av den befintliga. Även aktörer från näringslivet och fackföreningar tar del av de samtal som pågår just nu.

Vissa löntagare mer utsatta än andra

Enligt Magdalena Andersson är det ännu för tidigt att säga hur många av de varslade som faktiskt kommer att sägas upp, men att det troligtvis kommer att vara beroende av hur länge den rådande situationen håller i sig. Hon menar dock att både egenföretagare och visstidsanställda kommer vara de som riskerar att drabbas först.

– Den senaste tidens utveckling har visat hur viktigt det är att vara med i en a-kassa, och att arbetsplatserna har ett kollektivavtal. Det blir uppenbart att vissa löntagare är mer utsatta än andra när krisen slår till. Och redan nu står de med osäkra anställning och egna företagare utan försörjning, säger Magdalena Andersson till Arbetsvärlden.

Korttidspermittering en lösning för många drabbade

Magdalena Andersson nämner särskilt korttidspermittering som en lösning för många drabbade. Om arbetsgivare och arbetstagare får stöd av staten, kan kostnader till exempel halveras och en del av de som har blivit varslade kan erbjudas möjlighet att gå ner i arbetstid i stället för att sägas upp.

Ännu inga detaljer om nya ändringsbudgeten

Det är i dagsläget inte klart vad den extra ändringsbudgeten kommer innebära. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmarks pressekreterare säger till Arbetsvärlden att man vill vänta med att ge detaljer tills man fattat konkreta beslut.