kvinna sitter med tidning och ringar in jobbannonsI syfte att motverka den ökande långtidsarbetslösheten i Sverige satsar regeringen nu över 400 miljoner kronor. Foto: stefanolunardi/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Nu har regeringen beslutat att satsa över 400 miljoner kronor för att bryta långtidsarbetslösheten som bara ökar i landet. Arbetslösa ska till exempel stöttas genom extratjänster, matchningstjänster och introduktionsjobb. Det skriver Publikt.

Arbetsförmedlingens siffror för mars och april 2021 visar ingen ljusning gällande långtidsarbetslösheten i Sverige. Tvärtom fortsätter den att öka. Regeringen har därför beslutat att satsa stort på att bryta den negativa trenden. Satsningen på 448 miljoner kronor gör det möjligt att erbjuda arbetslösa stöd genom en extratjänst, introduktionsjobb eller matchningstjänst.

Matchningstjänst kan leda till förkortad arbetslöshet

Stöd genom en matchningstjänst innebär kort sammanfattat att den arbetssökande får personanpassade aktiviteter som ska göra det lättare att få en anställning eller hitta en utbildning. Regeringen menar på att just matchningstjänster kan leda till kortare arbetslöshetstider och vara en effektivare metod för att hitta lediga jobb. Tanken är att man under året ska bygga vidare på konceptet för att göra matchningstjänster tillgängliga för fler arbetssökande.

Extratjänster och introduktionsjobb ska stärka utsatta på arbetsmarknaden

I satsningen ingår som sagt även extratjänster och introduktionsjobb. Båda typer är så kallade subventionerade anställningar, det vill säga anställningar där någon annan än arbetsgivaren betalar hela eller delar av lönen, som riktar sig särskilt mot långtidsarbetslösa och nyanlända. Syftet med den här typen av anställningar är att stärka upp personer som har en lite svagare ställning på arbetsmarknaden.

Över 200 000 personer riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet under 2021

Enligt Arbetsförmedlingen riskerar över 200 000 personer att hamna i långtidsarbetslöshet under 2021. Samtidigt sker det en förskjutning av vilka som faktiskt blir långtidsarbetslösa, eftersom de som förlorade jobbet till följd av pandemins effekter fortfarande står utan anställning.

Svårbedömt läge men viss ljusning på arbetsmarknaden

Men helt nattsvart är det inte. Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, menar att man faktiskt har sett en viss ljusning på arbetsmarknaden överlag.

– Det är ett fortsatt svårbedömt läge men nu ser arbetslöshetsnivån ut att bli lägre för 2021 än tidigare bedömningar, runt 8,3–8,5 procent. En förklaring är att arbetsmarknaden kom igång igen under andra halvan av förra året, bland annat genom att industrin har kommit igång och regeringens krispaket, säger hon i ett pressmeddelande.