En kvinnlig tiggare sitter på gatan mitt i vintern och tigger med en plastburk framför sig.Orättvisorna ökar och det gör också klyftorna. Trots att Europa anses vara den mest jämlika världsdelen är vi långt ifrån reell jämlikhet. Det visar en rapport från World Inequality Lab. Foto: Kordin Viacheslav/Shutterstock

Lön och villkor

Trots att Europa är världens mest jämlika världsdel skenar orättvisorna när de rikare blir allt rikare medan de fattiga blir allt fattigare. Det finns ingen anledning att slå sig för bröstet, skriver Arbetet i dag.

World Inequality Lab har precis släppt sin senaste rapport, där de kartlagt ekonomiska orättvisor i världen. Det kommer en rapport var fjärde år och den senaste påvisar enorma ekonomiska skillnader, även i länder som anses jämlika.

Pandemin och politiska beslut blir framhållna som de främsta orsakerna till den skenande utvecklingen.

Politiska beslut pekas ut som syndabock

En av de viktigaste poängerna som lyfts fram sägs bäst av Lucas Chancel, fransk ekonom på World Inequality Lab:

– Ekonomiska orättvisor i världen beror inte på ödet, utan på politiska beslut, säger han.

Det handlar bland annat om att politiker inte vill höja skatter på kapital och förmögenhet. Ett möjligt resultat av att höja skatterna för de rikaste i samhället är nämligen att förlora ett stort antal väljare. Samtidigt vinner de kapitalstarka eliter genom att inte höja skatterna.

Lucas Chancel förklarar att genom att inte höja skatterna hotar man också finansieringen av samhällsviktiga instanser, såsom sjukvård och utbildning.

Sverige ligger risigt till

Europa är den mest jämlika världsdelen på jorden just nu. Men även om utvecklingen går åt rätt håll är det uppenbart att det inte är tillräckligt – och att klyftorna ökar snabbare än hålen täpps till.

– Även i Sverige ökar ojämlikheten när man tittar på skillnader i förmögenhet, säger Lucas Chancel.

Dessutom, fortsätter han, har antalet personer som i dag lever inte bara i fattigdom utan extrem fattigdom ökat över hela världen. På andra sidan av vågen har de allra rikaste blivit ännu rikare tack vare den stigande börsen.

Som ett resultat har klyftorna mellan fattiga och rika blivit allt djupare och det kommer att krävas stora åtgärder för att göra någonting åt saken.