Inkomstförsäkring

Lagen om anställningsskydd är en lag som oftast gäller om du förlorar ditt jobb. Bara för att lagen om anställningsskydd gäller innebär det inte att du har rätt till inkomstförsäkring. Det finns nämligen flera olika sätt att bli uppsagd inom lagen om anställningsskydd. Vid vissa tillfällen har du rätt till ersättning från din inkomstförsäkring, andra inte. Med hjälp av denna lista kan du lära dig hur lagen om anställningsskydd fungerar och när du har rätt till inkomstförsäkring.

  1. Du säger upp dig frivilligt. Vid frivillig uppsägning måste du arbeta under uppsägningstiden som oftast är minst en månad. Har du giltiga skäl till din uppsägning får du i regel inkomstförsäkring som vanligt. Säger du upp dig utan giltiga skäl blir du oftast avstängd i 45 ersättningsdagar och därefter har du rätt till inkomstförsäkring. Läs mer om vad som gäller vid egen uppsägning
  2. Du får sluta med omedelbar verkan. Har du ännu inte fått någon lön kan du få gå på dagen. Huruvida du har rätt till inkomstförsäkring eller inte kan bero på varför du blev uppsagd. Oavsett måste du uppfylla det arbetsvillkor som krävs för att ha rätt till ersättning. 
  3. Du blir provocerad till uppsägning. Skulle din chef hota, manipulera eller trakassera dig så du känner dig tvungen att säga upp dig kan uppsägningen ogiltigförklaras och du kan då begära skadestånd. 
  4. Ditt vikariat går ut. Har du varit anställd i mer än 12 månader under de senaste 3 åren ska du få besked om att du inte får fortsätta som vikarie minst en månad före att anställningstiden går ut. Förutsatt att du har uppfyllt arbetsvillkoret kan du då ha rätt till ersättning från din inkomstförsäkring. 
  5. Du blir uppsagd under provanställning. Förutsatt att arbetsgivaren underrättat dig minst 2 veckor i förväg är uppsägningen giltig. Vid provanställning behöver arbetsgivaren inte uppge några närmare skäl till varför du blir uppsagd. I vissa fall har du rätt till inkomstförsäkring vid uppsägning under provanställning
  6. Du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Om det finns ekonomiska eller organisatoriska skäl är uppsägning på grund av arbetsbrist giltigt. Oftast gäller den turordningsprincip som finns inom lagen om anställningsskydd vilket i princip innebär sist in – först ut. Har du en inkomstförsäkring ges ersättning efter karensdagarna
  7. Du blir uppsagd av personliga skäl. Att bli uppsagd av personliga skäl innebär oftast att det råder samarbetssvårigheter eller arbetsvägran. Om uppsägningen beror på ”otillbörligt uppförande” blir du avstängd från inkomstförsäkringen i 45 ersättningsdagar. 
  8. Du blir uppsagd vid 67 års ålder. För att en arbetsgivare ska kunna säga upp dig vid pensionsålder bör denne lämnat skriftligt besked minst en månad i förväg. I detta fall har du inte rätt till ersättning från varken a-kassa eller inkomstförsäkring. För vissa inkomstförsäkringar upphör ditt medlemskap automatisk att gälla den dag du fyller 65 år. 
  9. Du blir avskedad. Om du gjort ett grovt fel eller begått brott mot arbetsgivaren kan du bli avskedad. I detta fall stängs du av från inkomstförsäkringen i 45 ersättningsdagar och därefter kan du ha rätt till ersättning. 

En facklig inkomstförsäkring kan vara till hjälp

Genom att teckna en inkomstförsäkring genom ett fackförbund kan du få mer än bara ersättning vid arbetslöshet. Facket har nämligen koll på om det finns särskilda avtal som gäller istället för LAS och kan även hjälpa dig om du skulle bli uppsagd på fel grunder. Vilka fackliga inkomstförsäkringar du kan teckna kan du enkelt ta reda på genom att jämföra olika inkomstförsäkringar. Är du redan medlem i ett fackförbund som inte erbjuder någon inkomstförsäkring finns det flera privata inkomstförsäkringar som du kan teckna.