arbetslösa köar till jobbintervju. annika sundénAntalet arbetslösa i Sverige stiger. Enligt Arbetsförmedlingens analyschef Annika Sundén sker nu en avmattning efter en lång tid av stark ekonomi. Foto: Victoria Labadie/Shutterstock.com och Lina Siksjö/Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknad

Arbetslösheten i Sverige stiger enligt färsk statistik från oktober månad. Arbetsförmedlingens expert pekar på flera olika orsaker till ökningen, och den skillnad som finns mellan olika delar av landet, skriver Arbetet.

Enligt Arbetsförmedlingens statistik för oktober har arbetslösheten stigit för fjärde månaden i rad. Även långtidsarbetslösheten har ökat, vilket är första gången sedan sommaren 2018.

I genomsnitt 7,1 procent av Sveriges arbetskraft var inskrivna på Arbetsförmedlingen under månaden. Det innefattar både arbetslösa och de som är mitt inne i åtgärder. Andelen för 2018 var 6,9 procent. 

Fler är arbetslösa, men efterfrågan är fortsatt hög

Den stigande arbetslösheten sker i allt snabbare takt, skriver Arbetet. Det är färre som får jobb och det är fler som varslas om uppsägning. Ändå menar Annika Sundén, som är analyschef på Arbetsförmedlingen, att varselstatistiken är relativt blygsam än så länge. Och trots ökningen av arbetslösa finns det fortfarande en hög efterfrågan inom många yrkesområden.

– Vi har haft en väldigt stark ekonomi under lång tid, men vi ser en tydlig avmattning nu, menar Annika Sundén.

Skåne har många arbetslösa, medan Halland har färre

Det finns dock en skillnad mellan de olika länen. Den högsta arbetslösheten finns i Södermanland, med 9,9 procent, och Gävleborg, med 9,7 procent. Enligt Annika Sundén hänger detta ihop med en lägre utbildningsnivå. Dessutom har industrin inte utvecklats mot tjänstesektorn i lika hög grad som på andra håll.

Skåne har också en hög andel arbetslösa, inte minst Malmö med 13,6 procent. Där pekar Annika Sundén på att många nyanlända har bosatt sig där, och att näringslivet har utvecklats och diversifierats. De som söker arbete har inte de efterfrågade kompetenserna. Lösningen på detta är enligt Annika Sundén att satsa på vuxenutbildning.

Västerbotten och Halland är länen med lägst arbetslöshet. Där var andelen under oktober 5,5 respektive 5,6 procent. Detta förklarar Annika Sundén med att Sveriges arbetsmarknad har varit god under lång tid, och fortfarande ligger bra till.