fem högskolestudenter pluggar tillsammans vid ett bordRörligheten är låg hos studenter i Sverige

Arbetsmarknad

Mer än hälften av Sveriges studenter stannar kvar på studieorten efter sin examen. Det gör att kompetensbehovet förses i högre grad på högskoleorter än på andra orter. Högskoleutbildningar på orter utanför storstäderna är därmed viktiga för regionens kompetensförsörjning, skriver Civilekonomen.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har undersökt rörligheten hos studenter i Sverige. Rapporten visar att 60 procent av högskolans studenter väljer att studera i närheten av hemmet. Efter att de har tagit examen väljer ungefär lika många, 61 procent, att stanna i den region där de studerade.

Denna tendens spelar en central roll i kompetensförsörjningen på orter runt om i Sverige. Regioner med ett eget lärosäte drar nämligen till sig mer arbetskraft än regioner som inte har någon högskola.

Högskolor bidrar med arbetskraft i små och stora regioner

Den ansvariga utredaren för UKÄ:s analys heter Sofia Berlin Kolm. Hon menar att alla Sveriges högskolor drar till sig studenter från hela landet, oavsett storleken på själva lärosätet.

Storstadsregionerna har ett stort inflöde av kompetenser från andra orter. Studenter flyttar antingen dit för att studera, eller för att jobba efter att utbildningen är klar. På Sveriges mindre orter sker i stället det motsatta. Där ger sig studenterna av när de ska börja plugga på högskolan eller hitta bättre jobb.

Men om det finns en högskola på den mindre orten är det fler studenter som stannar kvar där efter utbildningen. På så sätt bidrar högskolan till att stärka kompetensförsörjningen regionalt. Dock behöver rekryteringen och utbildningsutbytet ha anpassats till arbetsmarknaden i just den regionen.

Vissa utbildningar bidrar mer till regionens kompetensförsörjning

Det är fler kvinnor än män som stannar kvar i samma region, både vid valet av högskola och när de har tagit examen.

Det finns också ett tydligare mönster inom särskilda utbildningsinriktningar. Studenter som läser till lärare, sjuksköterska och högskoleingenjör stannar i högre grad kvar på orten efter studierna. De högskolor som erbjuder dessa utbildningar bidrar därför med mer regional kompetensförsörjning än vad andra utbildningar gör.