Arbetsmarknad

De flesta svenskar har en bild av att klyftan mellan inrikes respektive utrikes föddas sysselsättningsgrad ökar. Statistik från SCB visar istället att gapet är oförändrat, åtminstone om man tar hänsyn till felmarginalen.

På frågan om klyftan mellan hur många inrikes och utrikes födda som jobbar vuxit de senaste fyra åren svarar 61 procent ja. Detta visar en undersökning som SvD beställt av Sifo.

Statistiken säger däremot något annat. I själva verket har sysselsättningsgraden varit så gott som oförändrad de senaste fyra åren.

Få svarade rätt på SvD:s undersökning

Det var inte många som lyckades svara rätt på SvD:s fråga om gapet gällande sysselsättningsgraden minskat eller inte.

Endast 16 procent svarade att gapet hade minskat vilket var fallet om man tar hänsyn till felmarginalen.

Statistiken ifrågasätts dock ibland. Detta då det räcker med en arbetad timme under en vecka för att man ska räknas som sysselsätt. 

Sysselsättningsgraden har ökat för båda grupperna

De senaste fyra åren har sysselsättningsgraden ökat för både inrikes som utrikes födda.

2014 var sysselsättningsgraden bland inrikes födda 61,7 procent och 58,8 procent bland utrikesfödda. År 2017 var sysselsättningsgraden mellan de två grupperna 69,5 respektive 61,7 procent.

SCB:s siffror visar att förändringen på 4,9 procent ligger inom den så kallade statistiska felmarginalen.

Nationalekonom menar att Sverige presterar bättre än andra europeiska länder

Joakim Ruist är nationalekonom och har på sin blogg jämfört flyktingars sysselsättningsgrad i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Han menar att Sverige presterar bättre än det europeiska snittet när det gäller att få flyktingar i arbete. Mycket av detta tror han beror på att vi befinner oss i en högkonjunktur som gör det lättare att få flyktingar i arbete.

Samtidigt är han kritiskt till hur regeringen för fram denna statistik som ett bevis för att vi just nu upplever ett trendbrott.

– I grund och botten tror jag att det är en konjunktureffekt. Men jag ska inte förneka att regeringens politik kan ha haft effekt, säger Joakim Ruist, till SvD.