Ulrika LindstrandHittills har Sveriges Ingenjörers inkomstförsäkring kunnat täcka ersättningen till medlemmarna

Inkomstförsäkring

Arbetslösheten riskerar att sjunka för ingenjörer i Sverige. Därför vill Sveriges Ingenjörer nu höja avgiften för sin inkomstförsäkring, för att öka tryggheten för de medlemmar som kan förlora jobbet, skriver Ingenjören.

Ingenjörsfullmäktige föreslår att höja avgiften för Sveriges Ingenjörers inkomstförsäkring med 100 kronor. Anledningen är att risken för stigande arbetslöshet för ingenjörer kan bli högre, och pengar måste tillföras till inkomstförsäkringen för att de ska räcka för att betalas ut.

Höjningen kommer att vara tillfällig under 18 månader, troligen från juli i år till december 2021. Bara yrkesverksamma medlemmar omfattas av höjningen, och alltså inte studenter, pensionärsmedlemmar eller dem som har reducerad medlemsavgift.

Beslutet om höjningen fattas nästa vecka i ett extrainsatt möte.

Ökad risk för arbetslöshet bland ingenjörer

Ulrika Lindstrand är ordförande för Sveriges Ingenjörer. Hon berättar att förbundet länge har haft en låg nivå av arbetslöshet bland sina medlemmar, och att inkomstförsäkringen har räckt till för den nivån.

I slutet av förra året var den 0,8 procent och det är det som våra avsättningar till inkomstförsäkringen är dimensionerade för. Om arbetslösheten nu ökar måste vi säkra upp att vi kan betala ut inkomstförsäkringen så att medlemmarna har den tryggheten.

Förbundet tror att arbetslösheten kan bli 3,8 procent under nästa år. 6,2 procent av medlemmarna väntas behöva ersättning från sin inkomstförsäkring mellan juli i år och december 2021. Beräkningen har tagit hänsyn till banker och regeringens information och tidigare statistik, ingenjörers medelinkomst och hur lätt det brukar vara för ingenjörer att hitta nytt jobb.

Stärkt säkerhet i en osäker tid

Även om det blir mer för medlemmarna att betala, tror Ulrika Lindstrand att det finns förståelse för behovet av en höjning. Förhållandena är extrema just nu, och höjningen innebär en förstärkt säkerhet både för den som redan har drabbats och den som hittills har klarat sig.

Ulrika Lindstrand påpekar att ingen sitter helt säker i det nuvarande läget, eftersom vi inte vet hur många som kommer att drabbas eller hur långvariga coronakrisens följder kan bli. Under de omständigheterna vill Sveriges Ingenjörer fortfarande erbjuda en generös inkomstförsäkring.