fem flaggstänger med de nordiska ländernas flaggorAv alla de nordiska länderna är det Sverige som har de största inkomstklyftorna. Foto: Antony McAulay/Shutterstock.com

Lön och villkor

Sverige har de största inkomstklyftorna av länderna i Norden. Några orsaker till detta är den starka ekonomiska tillväxten i Sverige, och att Sverige har haft högre invandring med lägre sysselsättningsgrad, skriver Dagens Nyheter.

Inkomstskillnaderna i Norden har ökat mellan åren 2000 och 2017, och Sverige är det nordiska land där klyftorna har ökat allra mest. Det visar en ny rapport som Nordregio, Nordiska ministerrådets forskningscenter, har tagit fram.

Det är en stor vändning från millennieskiftet, då Sverige var det nordiska land som hade lägst inkomstskillnad.

Starkare tillväxt i Sverige än hos grannländerna

Nordregios direktör heter Kjell Nilsson. Han menar att vändningen beror på en stark ekonomisk tillväxt i Sverige under perioden som rapporten tittar på. Det tenderar att leda till större inkomstskillnader.

Å andra sidan påpekar han att Norge också har haft en kraftig tillväxt under samma period, men klyftorna är inte alls lika stora där som i Sverige.

I Finland och Island har inkomstskillnaderna i stället varit stillastående, eller rentav blivit mindre. Där finns ett tydligt samband med en tillbakagång i ländernas ekonomiska utveckling. Särskilt Island drabbades extra hårt av den finanskris som rådde mellan 2007 och 2009, som Sverige å sin sida klarade hyfsat bra.

Sysselsättningsgraden hos utlandsfödda påverkar

En annan faktor som spelar in är att Sverige har tagit emot fler invandrare än våra nordiska grannländer. I dag är nästan en femtedel av Sveriges befolkning födda i utlandet. Sysselsättningsgraden är lägre hos utrikesfödda svenskar än hos inrikesfödda, vilket är en delorsak till att inkomstskillnaden har blivit större.

I Norge och Island är andelen utrikesfödda också hög. Men där är arbetskraftsinvandring dominerande, och därför påverkas inte inkomstklyftorna i lika hög grad.

I samtliga länder kommer den arbetsföra befolkningen att minska under de kommande tjugo åren. Där kan invandringen vara lösningen för många kommuner i de nordiska länderna, under förutsättning att de får arbete.