Arbetsmarknad

För den som planerar att jobba utomlands finns det en hel del att tänka på. Inkomstförsäkringar och sociala skyddsnät i största allmänhet är något svenskar ofta tar lättvindigt men som inte alltid fungerar lika smidigt när du jobbar utomlands. Beroende på om ditt arbete baseras i ett EU/ESS land eller är helt utom Europeiska Unionen kommer även villkoren för dina skydd även variera. Var noggrann när du ska jobba utomlands så att det inte visar sig att bli en direkt förlustaffär. 

Tänk långsiktigt vid arbete utomlands 

Även om det kan låta tråkigt så gäller det att vid utlandsarbete tänka långsiktigt. Jobbar du exempelvis lokalt utanför EU och blir utan anställning eller drabbas av sjukdom kan det bli en jobbig process att få ersättning när du väl återvänder. Om du är borta längre än ett år blir du utskriven ur de svenska socialförsäkringssystemet från dag ett, vilket kan ha oanade konsekvenser för den som inte ser till att ha ett tydligt och omfattande avtal med sin arbetsgivare. Se exempelvis ha en uppsägningstid som tillåter dig att återetablera dig i Sverige, så att du inte blir arbetslös och utan ersättning efter en tids utlandsarbete.

Sociala skyddsnät gäller inom Sverige

Oavsett var du ska flytta gäller generellt saker som inkomstförsäkringar och a-kassor enbart för de som jobbar i Sverige. Jobbar du inom EU kan du vanligtvis flytta din kvalificeringstid mellan länderna, så att du direkt kan få en säkerhet i ditt arbetsliv. När det gäller inkomstförsäkringar utomlands varierar det stort. Generellt kommer en svensk inkomstförsäkring inte täcka utlandsarbete. Har du möjligheten att ansluta dig till ett fackförbund direkt inom EU kan dock en viss inkomstförsäkring följa med i medlemskapet.

Tänk på! Vid större flyttar kan även lagstiftningen och reglerna som omger inkomstförsäkringar variera mycket.

I övriga fall gäller det att utreda innan man flyttar var du kan teckna en sådan försäkring i det landet. Problematiken vid större flyttar är att lagstiftningen och reglerna kring försäkringarna kan variera stort, därför kan det vara en bra idé att diskutera detta med din nya chef eller liknande för att få en tydligare bild av situationen i det landet. 

Ta reda på så mycket som möjligt innan flytten

För den som planerar att flytta ut ur EU kan det vara mycket som ändras när det gäller sociala skyddsnät. Generellt så gäller det därför att klarlägga vad som är skillnaden och hur du kan försäkra dig redan innan flytten så att du inte tvingas reda ut detta på plats. Kontakta din arbetsgivare eller dennas motsvarighet i det nya landet och be om en genomgång om vilka rättigheter du har i det landet och vilka tips denna kan ge angående inkomstförsäkringar och liknande. Kontakta även svenska myndigheter om du har svårigheter med att reda ut vad som händer med exempelvis skatten, sjukvård och dylikt. Kom förberedd så går det betydligt smidigare när du ska börja arbeta.