tre väntande taxibilar och Marcus DahlstenSituationen för persontrafik såsom taxi

Arbetsmarknad

Transportbranschen kämpar hårt mot konsekvenserna av utbrottet av covid-19. Kunderna har försvunnit för stora delar av branschen och många företag tvingas korttidspermittera och varsla personal, skriver Transportarbetaren. Transportföretagen vill se mer stöd för att branschen ska klara krisen.

Under coronapandemin har över 60 000 anställda blivit varslade om uppsägning. Där är transportbranschen bland de värst drabbade. Exempelvis inom flyg och taxi har man förlorat i princip alla sina kunder.

Många korttidspermitterade inom taxi

Fram till den 16 april var 1 877 anställda inom taxi korttidspermitterade, fördelade på 316 åkerier. Samtidigt väntade ytterligare 46 åkerier och två beställarcentraler på överenskommelser om korttidsarbete.

Större delen av åkerierna har velat korttidspermittera på 60 procent och gått med på att betala minst garantilön till anställda. Många åkerier har lämnat fullmakt åt Taxi Stockholm när det gäller detta.

Fackförbundet Transport tillåter inte att företag kombinerar korttidspermittering och uppsägning. Därför undersöker ombudsmännen ifall de företag som söker stöd för permitteringen även har varslat människor, och i så fall måste de säga upp sina eventuella överenskommelser om korttidspermittering.

Variation mellan olika näringar

Även om hela åkerinäringen påverkas av situationen, ser Transportföretagens vd Marcus Dahlsten stor skillnad mellan olika transportnäringar. Han jämför situationen med ett krigstillstånd snarare än en lågkonjunktur.

Värst är det för persontrafiken såsom buss, flyg och taxi, samt åkerier som riktar sig mot distribution. För dem som kör ut livsmedel finns en stor variation. 42 procent har fått mindre jobb under krisen, medan 23 procent i stället har fått mer att göra.

Skogsnäringen har klarat sig bäst hittills. Där är arbetsbelastningen oförändrad för 85 procent av åkerierna.

Transportsektorn behöver kunna permittera på 100 procent

Både Transportföretagen och facket vill att det blir möjligt att permittera på 100 procent, då maxgränsen på 80 procent inte räcker för just transportsektorn.

– Efterfrågan är helt borta. En restaurang kan ju ha take away, ett flygbolag kan inte ”bara flyga lite”. SAS har ett plan i luften, för samhällsviktiga transporter, säger Marcus Dahlsten.

Transportföretagen arbetar också för att företag med kraftigt minskande omsättning ska kunna få kontantstöd, likt den modell som Danmark och Norge har infört. Regeringen har dock hittills inte velat införa detta.