Migrationsverkets logga på byggnad.De många flyktingarna från Ukraina har lett till hög arbetsbelastning för de anställda på Migrationsverket. Foto: Roland Magnusson/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Den stora flyktingströmmen från Ukraina sätter press på de anställda på Migrationsverket. Nu ska de anställa över 500 nya medarbetare för att möta behovet. HR-direktör Lena Sköld Hultberg vill inte att det ska bli samma konsekvenser som efter flyktingvågen 2015, skriver Publikt.

Det är ungefär 18 000 ukrainare som har kommit till Sverige hittills. Migrationsverket räknar med att det kan komma 76 000 flyktingar från Ukraina fram till juni. Men summan kan även hamna på så mycket som 200 000.

Migrationsverket rekryterar 550 personer

Lena Sköld Hultberg är HR-direktör på myndigheten och uppger att de planerar att rekrytera cirka 550 personer. Framför allt är det handläggare de söker, men de behöver även specialister som ska jobba med upphandlingen av boende.

Det är både fasta och tidsbegränsade tjänster som ska tillsättas. För att uppfylla behovet ska de även återanställa tidigare anställda. De har även pratat om att ta in personal från till exempel Skatteverket och Försäkringskassan.

Migrationsverket har tidigare dragit ner på anställda

Lena Sköld Hultberg erkänner att det kan tyckas märkligt att myndigheten först drar ner på antalet anställda för att sedan anställa igen. Men hon menar på att ingen kunde förutse att det här skulle hända och det går inte att ta höjd för antalet anställda i en sådan här situation.

– Då skulle vi ha människor som under långa perioder inte hade särskilt mycket att göra. Det är inte utvecklande för någon och kostsamt för skattebetalarna, säger hon.

Situationen inte hållbar på sikt

Anna Ahnlund, ordförande för ST inom Migrationsverket i region Syd, säger att situationen inte är hållbar som den ser ut nu. De anställda måste få sova, äta och träffa sina familjer.

Lena Sköld Hultberg säger att Migrationsverket jobbar hårt för att stötta anställda. Det är viktigt att man vilar och tar pauser.

Hon säger att de inte vill hamna i samma situation som efter flyktingvågen 2015, då sjuktalen ökade. Men det kommer vara tufft ett tag till innan de nya medarbetarna kommer.