Byggarbetare med slipmaskin på byggarbetsplatsDet minskande bostadsbyggandet beräknas få effekt på antalet anställda i byggbranschen till nästa år. Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

Arbetsmarknad

Bostadsbyggandet minskar, vilket kommer att få konsekvenser för arbetande inom byggbranschen. Enligt Dagens Nyheter beräknar Sveriges Byggindustrier att 7 000 jobb kommer att försvinna på grund av den bromsande bostadsmarknaden. Trenden med minskat byggande förväntas fortsätta även under nästa år.

Under första halvan av 2017 spirade bostadsmarknaden, och fler bostadsbyggen påbörjades än på många år. Men senare samma år skedde en inbromsning på bostadsmarknaden, vilket ledde till att betydligt färre bostadsbyggen påbörjades under 2018. 

Vändningen har vid det laget inte märkts ännu på antalet arbetande i byggbranschen, skriver Sveriges Byggindustrier (BI) i sin senaste konjunkturrapport. Men byggsiffrorna förväntas fortsätta sjunka ytterligare det kommande året, och då räknar BI med att ett stort antal jobb kommer att försvinna som konsekvens av detta.

Enligt beräkningarna kommer 7 000 jobb att försvinna, vilket motsvarar 2,3 procent av sysselsättningen i byggbranschen.

Kritiska till skärpt amorteringskrav

Sveriges Byggindustrier anger det skärpta amorteringskravet som en möjlig faktor till att bostadsmarknaden bromsat in. Det skärpta kravet infördes 2018 och innebär att den som tagit bolån nu måste betala tillbaka en högre andel av lånet varje år.

BI anser att amorteringskravet blir ett hinder för framför allt förstagångsköpare att ens komma in på bostadsmarknaden. Även andra skärpta villkor för kredit gör det svårare att kunna välja att köpa bostad framför att hyra, menar BI.

Konsekvenserna blir långa bostadsköer till hyresrätter, och många bostadssökande får vända sig till andrahandsmarknaden för att få tag i en bostad.

Hyresrätter byggs i högre grad

Det förändrade läget på bostadsmarknaden har lett till att hyresrätter byggs i högre grad än bostadsrätter. Sveriges byggindustrier räknar med att den trenden kommer att fortsätta även i år och kommande år.

BI påpekar i DN att det på lång sikt är billigare att köpa bostad än att hyra, sett till månadskostnad. Skillnaden är enligt Boverkets siffror 8 000 respektive 13 000 kronor för en enrumslägenhet med kök. Då är amorteringskostnader inräknat i den köpta bostaden.