Lön och villkor

Under de senaste åren har undersköterskor varit en av de grupper som i förhållande till snittet ökat sina löner mest. Den allra största ökningen har högskoleutbildade sjuksköterskor inom offentlig sektor stått för.

Medlingsinstitutet har i sin rapport Yrke lön och kön undersökt löneutvecklingen för 383 yrken mellan åren 2014 till 2017. Rapporten visar att klyftan mellan män och kvinnor minskat och en av de kraftigaste löneökningarna har skett bland undersköterskor, ett traditionellt kvinnodominerat yrke.

– Det är bra att kvinnors löner närmar sig mäns löner men det är fortfarande små steg som tas. Det här måste fortsätta och takten måste öka framgent, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin, till Kommunalarbetaren.

Den allra största löneökningen har högskoleutbildade sjuksköterskor fått.

Undersköterskornas löner ökar mer än snittet

Sedan 2014 har undersköterskornas löner ökat med 3,2 procent vilket är bättre än genomsnittet på 2,3 procent. De stora vinnarna är dock sjuksköterskor inom offentlig sektor som fått ett lönelyft på 5,2 procent. Även lärare har ökat sina löner mer än snittet.

Tobias Baudin är visserligen glad att undersköterskornas löner ökat men han tycker samtidigt att lönen bör vara högre än den är i dagsläget.

Svenskt Näringsliv tycker att lönerna ökat för mycket inom offentlig sektor

Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne anser att lönerna i offentlig sektor nu ökat för mycket. Detta är inte något Tobias Baudin håller med om. Han menar att arbetarna inom den offentliga sektorn är en förutsättning för tillväxten i samhället.

– Om vi inte har människor som jobbar inom offentlig sektor och har utbildning och ger hög kvalitet på tjänsterna, kommer inte de som jobbar i Carola Lemnes medlemsföretag kunna lämna barnen på förskolan eller ha föräldrarna på äldreboende. 

Baudin tycker att Svenskt Näringsliv endast ser den offentliga sektorn som en utgift istället för en investering som gör det möjligt att ha ett fungerande samhälle som skapar tillväxt.