Lön och villkor

Svenska kvinnor får oftare högre lön än männen när de hittar ett nytt jobb efter att tidigare blivit uppsagda. Detta visar statistik från TRR Trygghetsrådet. Siffrorna innebär att vi går mot en mer jämställd arbetsmarknad.

Arbetsmarknaden för landets tjänstemän är stark. De tjänstemän som blir uppsagda från sina arbetsplatser har ofta lätt att hitta nytt jobb. Både IT-konsulter och ekonomer är framförallt eftertraktade.

När man erbjuds ett nytt jobb har man stor möjlighet att påverka sin lön. Enligt statistik från TRR Trygghetsrådet är det framförallt kvinnorna som får högre eller lika hög lön som man hade på sin tidigare arbetsplats.

En dryg tredjedel får högre lön

Totalt handlar det om 36 procent av kvinnorna som antingen får lika hög eller högre lön när de hittar ett nytt jobb. Motsvarande siffra för männen är något lägre på 33 procent.

Trenden ser ungefär likadan ut när man tittar på möjligheten att få en högre befattning. Det är vanligare att kvinnor erbjuds högre befattning än att män gör det. Bland kvinnorna uppger 43 procent att de fått lika eller högre befattning jämfört med sitt tidigare jobb. Bland männen är den siffran 39 procent.

– Att fler kvinnor får högre lön och högre befattning hoppas vi ändå är ett tecken på att arbetsmarknaden håller på att bli mer jämställd, säger Lennart Hedström, TRR:s vd, till Civilekonomen.

Siffrorna säger inget om löneskillnaden

Att kvinnorna erbjuds högre lön än männen är ett steg mot en mer jämställd arbetsmarknad. Samtidigt säger TRR:s siffror ingenting om löneskillnaden. Statistiken talar bara om att kvinnorna närmar sig männen rent lönemässigt men den säger ingenting om männen och kvinnorna har samma lön för samma arbete.