Foto: Lennart Perlenhem

Arbetsmarknad

Arbetsförmedlingen gör ett dåligt jobb när det kommer till att få människor i arbete, det slår arbetsmarknadsutredningen fast. Inte heller privata bolag gör det något vidare. Skillnaderna mellan Arbetsförmedlingen och privata bolag är marginell.

Arbetsförmedlingen har flera olika uppdrag varav ett av dem är att hjälpa människor i arbete. Just den biten har man inte lyckats något vidare med visar den statliga arbetsmarknadsundersökningen.

Det är på flera punkter Arbetsförmedlingen misslyckats, däribland när det gäller matchning.

Privata aktörer gör inte ett bättre jobb

Under årets valrörelse pratade både Alliansen och Sverigedemokraterna om att lägga ned Arbetsförmedlingen till förmån för privata aktörer. 

Undersökningen visar dock att privata aktörer inte gör ett mycket bättre jobb. Skillnaderna är mycket små eller helt obefintliga.

Redan idag är omkring 60 procent av Arbetsförmedlingens insatser på uppdrag av andra privata aktörer.

[Ads1]

Arbetsförmedlingen står sig bra internationellt

Arbetsförmedlingen står sig fortsatt bra om man jämför med liknande myndigheter i andra länder.

Eva Uddén Sonnergård har tidigare varit Moderaternas statssekreterare. Hon vill inte se att Arbetsförmedlingen läggs ned, däremot vill hon att privata aktörer ska vara en majoritet.

– Man ska nu inte slå över helt till privat regi, utan i stället dela upp Arbetsförmedlingen i mindre delar, så att det är möjligt att styra och klara av de uppdrag man har, säger Eva Uddén Sonnergård, till SVT.

Tuffa debatter om Arbetsförmedlingens framtid

Det har under en längre tid förts tuffa och hårda debatter gällande Arbetsförmedlingens vara eller icke vara. De borgerliga partierna vill lägga ned Arbetsförmedlingen i den nuvarande formen.

Den nuvarande regeringen vill istället att myndighetens uppdrag ska ses över för att man ska kunna bli så effektiv som möjligt.

– Det är inte deras vara eller inte vara vi ska fokusera på utan hur vi effektiviserar den verksamhet som redan finns, har Socialdemokraternas Jasenko Omanovic tidigare sagt till SVT.