Pressbild på vårdförbundets ordförande sineva ribeiro som står med armarna i kors mot grå vägg.Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro menar att den över två månader långa konflikten har gett resultat. Foto: Dan Lepp

Lön och villkor

Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Vårdförbundet har accepterat medlarnas bud och vårdstrejken som har pågått sedan den 25 april är nu över. Det nya avtalet ger bland annat löneökning enligt industrimärket och kortad arbetstid för de som jobbar natt, rapporterar Arbetsvärlden.

Efter en över två månader lång strejk har både Vårdförbundet och SKR nu accepterat medlarnas bud och ett nytt avtal som omfattar 110 000 anställda är på plats. Det nya avtalet är ettårigt och gäller från den 28 juni 2024 till och med den 31 mars 2025.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro säger i ett pressmeddelande att konflikten har gett resultat och att man tillsammans har förflyttat arbetsgivarna när det gäller frågan om arbetstid.

Ger löneökning enligt industrimärket

I helhet ger det nya avtalet en löneökning på 3,3 procent, vilket alltså följer det så kallade industrimärket. En stor del av de som jobbar obekväma arbetstider får även kortad arbetstid. Till exempel så får en heltidsanställd som alltid jobbar natt vardagar, men inte söndagar och  helgdagar, sänkt arbetstid från 40 till 36 timmar per vecka.

Sten Nordin, vice ordförande för SKR:s förhandlingsdelegation och Sobonas föreningsstyrelse, menar att parterna har kommit överens om två timmar kortare arbetstid per vecka för vissa anställda som delvis jobbar natt. Han tillägger att det kommer bli något av en utmaning för arbetsgivarna, men att det bedömdes som en nödvändig väg att gå för att kunna enas om ett avtal och bryta konflikten.

Uppföljning av övertid hos vårdpersonal

Avtalet innebär även att övertid hos personal måste följas upp. Sineva Ribeiro säger att de har visat på ett systematiskt missbruk när det gäller att planera verksamheten utifrån att förbundets medlemmar ska acceptera att jobba övertid, och att detta är en fråga man inte kommer att släppa. 

– Man har rätt till sin fritid och dessutom till sin återhämtning  Sjukvården är i kris, oavsett vad statsministern säger, sammanfattar hon i pressmeddelandet.