En pappa leker med sitt barn som kryper på golvet.Föräldraledighet innebär föräldrapenning och då finns det en del saker att hålla reda på. Hur mycket ligger den maximala ersättningen på och hur länge får man egentligen vara föräldraledig? Foto: Prostock-studio/Shutterstock

Ersättning och stöd

Som nybliven förälder står föräldraledigheten för porten. Fastighetsfolket tipsar om några saker som kan vara bra att veta innan man börjar planera inför föräldraledigheten.

Fastighetsfolket tipsar om att du har rätt att ta ut föräldraledighet tills barnet är 12 år och att det finns mer ersättning att hämta för den som är försäkrad.

Maximalt 80 procent av lönen

Under föräldraledigheten kan du få ut närmare 80 procent av lönen i föräldrapenning. Det här gäller om du tar ut ersättning för alla dagar i veckan. Värt att påpeka är dock att du maximalt kan få 1 012 kronor per dag. Den högre ersättningen gäller tills båda föräldrarna gemensamt tagit ut 390 dagar. Du har rätt att vara föräldraledig i 480 dagar men de sista 90 dagarna gäller i stället en ersättning på 180 kronor per dag.

Anledningen är att 390 dagar är på sjukpenningnivå medan 90 dagar har en grundersättning. Det är möjligt att få mer pengar med kollektivavtal, men då måste du ha en kollektivavtalad försäkring och ha arbetat en viss tid.

Du får vara föräldraledig upp till det att barnet är 12 år

Man kan lätt tro att man måste vara föräldraledig från det att barnet föds till dess att föräldraledigheten är slut – men så är inte fallet. Du har nämligen rätt att ta ut oanvända dagar för föräldraledighet till dess att barnet fyllt 12 år.

Rätt till kortare arbetstid tills barnet fyllt 8

Förutom föräldraledigheten har du rätt att gå ner i arbetstid tills dess att barnet fyllt åtta år. Du får inte arbeta hur lite som helst utan får som mest gå ner till att arbeta 75 procent. Om du efter att ha arbetat 75 procent ett tag känner att du vill gå upp i arbetstid har du rätt att göra det när du vill innan barnet fyllt åtta år. 

Tänk dock på att pensionen kan påverkas om du går ner i arbetstid. Men om du gör det innan det att barnet fyllt fyra år kan du ha rätt till pensionsersättning.