svenska sedlar och mynt på träbordTjänar du upp till 27 500 kronor i månaden kan du få ersättning från a-kassan även efter 100 dagar

A-kassa

A-kassans ersättning efter 100 dagar kommer nu att höjas, för att ge en jämnare nertrappning från den höjda ersättningen för den första tiden av arbetslöshet. Regeringens besked innebär att fler klarar sig på bara a-kassa även vid längre arbetslöshet.

Från och med den 29 juni höjs ersättningen även för den som är arbetslös mer än 100 dagar.

Enligt den höjning som regeringen beslutade om i mars var det bara ersättningen dag 1–100 som blev högre. När a-kassans tak sänks efter 100 dagar var dagpenningen från a-kassan fortfarande densamma, fram till det här nya beskedet.

Det innebär att du kan få högst 1 200 kronor per dag under de första 100 ersättningsdagarna, och därefter högst 1 000 kronor per dag.

Täcker löner på 27 500 kronor efter dag 100

Vad innebär då det här för dig som har inkomstförsäkring? Resultatet blir att fler än förut kan få sin fulla ersättning från a-kassan under en längre arbetslöshet, jämfört med tidigare.

De första 100 dagarna räcker a-kassans ersättning för dig som tjänar upp till 33 000 kronor i månaden, sedan de nya reglerna infördes. Tjänar du mer än så behövs en inkomstförsäkring för att du ska få full ersättning.

Från dag 101 täcker a-kassan i vanliga fall månadslöner på upp till 20 900 kronor. Men från den 29 juni räcker a-kassans ersättning även till för löner upp till 27 500 kronor i månaden, enligt SULF:s information om hur deras egen inkomstförsäkring påverkas.

Permanent ändring av arbetsvillkoret utreds

Den höjda ersättningen från a-kassan är tillfällig, och gäller fram till den 3 januari. Men just nu utreds ändringar i arbetsvillkoret, som skulle innebära en permanent förändring av reglerna.

Enligt det förslag som utredningen ska lämna om en månad kommer arbetsvillkoret att bytas ut till ett inkomstvillkor, skriver Arbetet. Det innebär att den sökandes rätt till ersättning baseras på de inkomstuppgifter som redan finns hos Skatteverket, i stället för på arbetsintyg som den sökande måste samla in i dagsläget.

Enligt ansvarig utredare Maria Hemström Hemmingsson kommer detta underlätta för timanställda och för den som har flera olika arbetsgivare att kvalificera sig för a-kassa.