Behöver man inkomstförsäkring?

Om du behöver en inkomstförsäkring eller inte beror mycket på din arbetssituation, om du har något sparat kapital eller en buffert, din kompetens och ditt behov av trygghet. Det är svårt att svara för alla huruvida inkomstförsäkring är nödvändigt eller inte, men det är generellt en fördel.

Eftersom samhället ständigt blir mer och mer modernt kan många arbeten ersättas av digital och automatiserad teknik inom de närmsta 20 åren. Det pratas om att varannan person har ett yrke som inte behövs inom 20 år, och för vissa av dessa personer kommer en inkomstförsäkring att vara avgörande.

Tänk på! En inkomstförsäkring är ett komplement till a-kassan. Använd tabellen nedan för att ta reda på om en inkomstförsäkring är nödvändig för dig eller om du redan kan få full ersättning av a-kassan.

En anledning till att folk väljer att inte skaffa en inkomstförsäkring är för att de tror att det är väldigt dyrt och att de inte kommer att behöva någon. Det kan vara svårt att veta om du får behålla ditt arbete för all framtid, och sanningen är att en inkomstförsäkring inte behöver kosta särskilt mycket eftersom det finns många olika inkomstförsäkringar att välja på. Kostnaden för en inkomstförsäkring beräknas oftast individuellt, och i många fall ingår det olika förmåner i medlemskapet. 

Din lön visar om du behöver en inkomstförsäkring eller ej

Beroende på hur mycket du tjänar kan du i vissa fall få ut den maximala ersättningen bara genom a-kassan. Har du däremot en högre lön eller om du vill vara säker på att du kan få ersättning i mer än 100 dagar kan det vara värt att fundera på att teckna en inkomstförsäkring.

  • Du tjänar under 20 900: Din inkomst täcks helt av a-kassan och du behöver ingen inkomstförsäkring.
  • Du tjänar 20 900–23 885: Din inkomst täcks helt av a-kassan under de 100 första ersättningsdagarna. Dag 101 till 200 behöver du inkomstförsäkring.
  • Du tjänar 23 885–25 025: Din inkomst täcks helt av a-kassan under de 100 första ersättningsdagarna. Dag 101 till 300 behöver du inkomstförsäkringen.
  • Du tjänar över 25 025: Du behöver inkomstförsäkringen för att kunna få upp till 80 % av din inkomst.

Du kan ha nytta av inkomstförsäkringen även om du inte tjänar över inkomstnivåerna som anges ovan just nu, ifall din inkomst skulle höjas. För att få ut ersättning krävs nämligen att du har varit med i inkomstförsäkringen i minst 12 månader (så kallad kvalifikationstid).

Förutsättningar kan påverka ditt behov av inkomstförsäkring

Om du behöver en inkomstförsäkring beror främst på din ekonomiska situation och dina förutsättningar på arbetsmarknaden. Att skaffa en inkomstförsäkring innebär alltid en stor trygghet, men det kan kännas olika nödvändigt för olika personer. För att ta reda på om du behöver en inkomstförsäkring kan du ställa dig dessa fyra frågor:

Hur ser din arbetssituation ut?

Trots att det inte går att garantera att du kommer ha kvar ditt arbete för alltid kan din arbetssituation vara mer eller mindre trygg. Har du fast anställning eller har varit anställd länge kan du oftast känna dig mer trygg. Har du däremot varit anställd en kortare tid kan du bli den som får gå först ifall företaget skulle behöva genomföra nedskärningar. Principen “sist in, först ut” tillämpas på arbetsplatser som omfattas av lagen om anställningsskydd.

Har du något sparat kapital eller en buffert?

En buffert är ett sparat kapital som ska täcka oförutsedda kostnader. Har du en buffert är dina chanser större att du klarar några månader som arbetslös tills du har hittat ett nytt jobb.

Har du någon speciell kompetens eller är attraktiv på arbetsmarknaden?

Har du ett arbete som kräver speciell kompetens kan dina chanser att få behålla ditt arbete vara större eftersom du eventuellt anses vara icke ersättningsbar. Du har förmodligen även större chans att få ett nytt jobb om du skulle bli arbetslös.

Hur stort behov har du av trygghet?

Med en inkomstförsäkring kan du känna dig trygg om du skulle förlora ditt arbete, eftersom du får ut upp till 80 % av din lön. Om du inte vill riskera att bli arbetslös och utan ersättning är en inkomstförsäkring väldigt värdefull för dig.

Sammanfattningsvis kan man säga att nästan alla människor som tjänar mer än 25 025 kr per månad skulle behöva en inkomstförsäkring, men det är upp till var och en att avgöra om det känns värt det eller inte.


Evelina Grenehed

Skribent

evelina.grenehed@inkomstförsäkring.se