Kan man få ersättning från inkomstförsäkring vid timanställning

Ja, du kan få ersättning från inkomstförsäkring om du är timanställd men du måste följa vissa regler. Eftersom inkomstförsäkringen fungerar som ett komplement till a-kassa har du rätt till ersättning från din inkomstförsäkring under samma period som du har rätt till a-kassa.

Timanställning är en löneform och inte en anställning. I ditt anställningsavtal står det i stället att du har en visstidsanställning eller intermittent anställning (tillfällig anställning/vid behov). Om du vill få ersättning från en inkomstförsäkring samtidigt som du är “timanställd” gäller 75-dagarsregeln. Det innebär att du bara kan få 75 ersättningsdagar i kombination med arbete. Har du däremot varit timanställd och därefter blivit arbetslös på heltid kan du teckna inkomstförsäkringen på samma grunder som vilken anställning som helst.

Tänk på! För att dina 75 ersättningsdagar inte ska ta slut väldigt fort är det viktigt att du väljer dina timanställningar med omsorg.

Vill du skaffa en inkomstförsäkring som timanställd bör du tänka på att storleken på din ersättning baseras på din ersättningsgrundande inkomst, vilket är ett genomsnitt av det du har tjänat de senaste tolv månaderna innan du blev arbetslös. Har du varit timanställd länge och haft en genomsnittlig lön på mindre än 25 025 kronor kan du inte teckna en inkomstförsäkring eftersom a-kassan redan täcker upp till 80 % av din inkomst. Har du däremot haft en högre lön kan en inkomstförsäkring vara nödvändig för dig eftersom ersättningen från inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan.

För att avgöra om du behöver en inkomstförsäkring bör du börja med att hitta rätt inkomstförsäkring för dig och sedan jämföra hur mycket ersättning du kan få från respektive inkomstförsäkring.

75-dagarsregeln gäller vid ersättning som timanställd

Vid ersättning från både a-kassa och inkomstförsäkring gäller den så kallade 75-dagarsregeln för dig som är timanställd. 75-dagarsregeln innebär att du kan få 75 ersättningsdagar i kombination med arbete, även som timanställd.

Exempel: Du är helt arbetslös och får fem ersättningsdagar per vecka från din a-kassa och inkomstförsäkring. Efter ett tag får du möjlighet att jobba extra 2 dagar i veckan i en butik och får då 3 ersättningsdagar från a-kassa och inkomstförsäkring per vecka. De 3 dagar du får ersättning kallas deltidsdagar och du kan totalt få ersättning i 75 deltidsdagar. Det innebär att du kan få ersättning i cirka 25 veckor så länge du arbetar 2 dagar i veckan (75 deltidsdagar/3 per vecka = 25 veckor, sedan är deltidsdagarna slut).

När dina 75 deltidsdagar är slut måste du omedelbart fatta ett beslut:

  1. Du avsäger dig rätten till ersättning och fortsätter med din timanställning.
  2. Du avslutar din timanställning för att söka ett heltidsarbete och samtidigt få full ersättning från a-kassa och inkomstförsäkring (under vissa förutsättningar).

Skulle du avsluta din timanställning för att dina 75 deltidsdagar är slut kan du få full ersättning förutsatt att inkomsten från timanställningen är lägre än din ersättning från a-kassan. Om inte blir du avstängd från a-kassan och kan därför inte heller få ersättning från din inkomstförsäkring.

Timanställning hos bemanningsföretag gäller ej

Är du timanställd hos ett bemanningsföretag har du inte rätt till ersättning eftersom du inte står till arbetsmarknadens förfogande när du är arbetslös, utan har bundit upp dig till att tacka ja om bemanningsföretaget ringer angående arbete. Det räknas som att du är “fulltidsanställd” även om du är timanställd.

Har du en vanlig timanställning ska du vara tillgänglig vissa fasta arbetstider men har rätt att tacka nej till ett arbetstillfälle om du vill. Därför har du rätt till ersättning från din inkomstförsäkring.