Hur många karensdagar har inkomstförsäkring?

Karensdagar kan jämföras med självrisk vid en vanlig försäkring, den del man får stå för själv. Innan du kan börja få ut ersättning från både a-kassa och inkomstförsäkring måste dina karensdagar räknas av. Karensdagarna påbörjas från din officiella avgång och ersättningsperioden påbörjas sedan direkt efter karensdagarna.

Tänk på! Antal karensdagar är oftast 7 dagar. Innan dess kan du inte få någon ersättning från din inkomstförsäkring.

Antalet karensdagar är generellt 7 dagar, men det kan variera beroende på vilken inkomstförsäkring du har eller planerar att skaffa. Vill du skaffa en inkomstförsäkring bör du först ta reda på vilken inkomstförsäkring som är den bästa för dig. Du kan då läsa mer om antal karensdagar i villkoren för den inkomstförsäkring som passar dig bäst. 

Kontrollera dina uppgifter under karensdagarna

Eftersom a-kassan också har ett visst antal karensdagar kan det hända att du inte får någon inkomst alls under de första dagarna som arbetslös. Karensdagar för a-kassan regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Var noggrann med att fylla i ditt kassakort korrekt, och se till att du uppfyller alla krav för att få inkomstförsäkring, så blir perioden utan inkomst så kort som möjligt. Det kan också vara bra att planera för karensdagarna genom att lägga undan lite pengar från din sista lön så att du klarar dig under karenstiden.

Karensdagar kan jämföras med en självrisk

En inkomstförsäkring är som en slags försäkring mot arbetslöshet. Nästan alla försäkringar har någon slags självrisk. En självrisk är en utgift som försäkringstagaren själv får svara för vid beräkning av ersättning för exempelvis olika skadefall. På samma sätt är karensdagarna en utgift som du som har en inkomstförsäkring själv får stå för vid eventuell arbetslöshet. Efter karensdagarna har löpt ut kan din ersättning börja betalas ut.