Fysioterapeuterna inkomstförsäkring

4.0

Vårt omdöme om Fysioterapeuternas inkomstförsäkring

Fysioterapeuternas inkomstförsäkring omfattar alla deras medlemmar som också är med i Akademikernas a-kassa, även studenter och egenföretagare. Så snart du blir medlem börjar du alltså tjäna in kvalifikationstiden för att kunna söka ersättning om du blir utan arbete. Inkomsttaket på 50 000 kronor kan utökas med ett tillägg om du behöver, och det gäller även för antalet ersättningsdagar.

En nackdel med inkomstförsäkringen är att den är knuten till en specifik a-kassa. Missar du att gå med i rätt a-kassa kan du alltså bli utan den extra ersättningen. Inkomstförsäkringen har också som villkor att du ska ha arbetat i 12 månader, medan a-kassan bara kräver sex månaders arbete för att du ska kunna få ersättning.

Fördelar
  • Omfattar alla medlemmar
  • Kan utökas till 300 dagar
  • Inkomsttaket kan anpassas med tillägg
Nackdelar
  • Hårdare krav för ersättning
Gå till Fysioterapeuterna

Hur hög ersättning ger Fysioterapeuternas inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassan så att du kan få upp till 80 procent av lönen du hade när du arbetade. Det gäller om du tjänar upp till 50 000 kronor i månaden före skatt. Tjänar du mer än så ger inkomstförsäkringen ändå bara 80 procent av 50 000 kronor.

Exempel: 36 000 kronor i månadslön innebär att du kan få ersättning på upp till 28 800 kronor före skatt om du blir arbetslös. Men har du bara a-kassa kan du dock få högst 26 400 kronor i ersättning. Fysioterapeuternas inkomstförsäkring fyller på med det som fattas för att du ska komma upp i den fulla ersättning som du har rätt till.

Få högre ersättning med tilläggsförsäkring 

Om du tjänar mer än 50 000 kronor i månaden och vill kunna få ersättning närmare den inkomsten, finns det en tilläggsförsäkring du kan teckna. Då kan inkomstförsäkringen ge 80 procent av löner upp till 110 000 kronor i ersättning.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
50 000 kr/mån 110 000 kr/mån

Hur länge får man ersättning från Fysioterapeuternas inkomstförsäkring?

De första 120 dagarna av arbetslösheten kan du få ersättning av Fysioterapeuternas inkomstförsäkring. Det innebär att din inkomst är försäkrad för cirka sex månaders arbetslöshet.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Fysioterapeuterna erbjuder medlemmarna en tilläggsförsäkring som förlänger antalet ersättningsdagar till 300 dagar. Tecknar du den kompletteras alltså din a-kasseersättning under hela perioden om du skulle bli arbetslös länge: upp till 80 procent dag 1–200 och upp till 70 procent dag 201–300.

Tilläggsförsäkringen kan användas först 18 månader efter att du har tecknat den.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
120 dagar 300 dagar

Vilka villkor har Fysioterapeuternas inkomstförsäkring?

Om du är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast eller studerar till det, kan du gå med i fackförbundet Fysioterapeuterna. Därmed har du också deras inkomstförsäkring i ditt medlemskap.

Inkomstförsäkringen omfattar alla medlemmar, även dem som inte är yrkesverksamma. Du kan dock inte söka ersättning om du inte uppfyller arbetsvillkoren för a-kassan och inkomstförsäkringen. Du måste också ha varit medlem i både facket och a-kassan i minst 12 månader.

Du kan räkna med kvalifikationstid från en inkomstförsäkring från ett annat fackförbund, så länge det inte har uppstått något avbrott mellan dina medlemskap. I så fall behöver du ett intyg från ditt tidigare fackförbund när du ansöker om ersättning.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Du måste vara medlem i Akademikernas a-kassa för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen. Den ger alltså ingen ersättning om du är med i en annan a-kassa, eller om du inte har någon a-kassa alls.

Villkor för att omfattas av försäkringen
  • Medlem i Fysioterapeuterna
  • Under 65 år
Villkor för att få ersättning
  • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
  • Du är medlem i Akademikernas a-kassa sedan minst 12 månader tillbaka och har fått ersättning beviljad därifrån.
  • Du har arbetat minst 12 månader under den senaste 18-månadersperioden.

Vad kostar inkomstförsäkringen från Fysioterapeuterna?

Inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften till Fysioterapeuterna. Både anställda och egenföretagare betalar samma avgift, medan studenter betalar en lägre avgift.

Du behöver även betala medlemsavgiften till Akademikernas a-kassa. Det är en separat avgift och ingår alltså inte i medlemskapet i Fysioterapeuterna.

Tänk på! Gå med i Akademikernas a-kassa om du vill teckna Fysioterapeuternas inkomstförsäkring. Det är nämligen ett krav för att du ska kunna få ersättning.

Vill du teckna någon av tilläggsförsäkringarna tillkommer en extra avgift i månaden. Ju högre lön du vill försäkra, desto högre blir den extra avgiften.

Kontakta Fysioterapeuterna

Du kan vända dig till medlemsregistret hos Fysioterapeuterna för frågor som rör medlemskapet i förbundet. Men när det gäller inkomstförsäkringen och dess villkor är det Saco Folksam Försäkrings AB du ska kontakta. Dem kan du nå på telefon eller mejl under normal kontorstid.

Kontaktuppgifter till Saco Folksam Försäkrings AB
0770-78 20 50
kundservice@inkomstforsakring.com
Saco Folksam Försäkrings AB: Fysioterapeuternas inkomstförsäkring

Kanal Länk
Chat -
E-post Skicka e-post
Facebook Gå till Facebook
Telefon Ring 08-56706100
Twitter
Mer information

Evelina Grenehed

Skribent

Skriv ett omdöme

Omdömen om Fysioterapeuterna

Fysioterapeuterna har inga omdömen ännu