Handels inkomstförsäkring

4.5

Vårt omdöme om Handelss inkomstförsäkring

Handels inkomstförsäkring omfattar deras medlemmar som tjänar mer än a-kassans tak, och därför behöver en inkomstförsäkring för att få full ersättning vid arbetslöshet. Försäkringen räcker i upp till 100 dagar, och tecknar du en tilläggsförsäkring kan du få ersättning ännu längre än så.

Du kan bara använda inkomstförsäkringen om du också är medlem i Handels a-kassa. Du kan alltså inte använda inkomstförsäkringen som komplement till andra a-kassor, vilket är en nackdel jämfört med en del andra fackliga inkomstförsäkringar.

Fördelar
  • Inget inkomsttak
  • Kan utökas till 300 ersättningsdagar
Nackdelar
  • Krav på medlemskap i specifik a-kassa
Gå till Handels

Hur hög ersättning ger Handelss inkomstförsäkring?

Handels inkomstförsäkring kan ge dig upp till 80 procent av din tidigare lön i ersättning om du blir arbetslös. A-kassan ersätter bara summor upp till ett visst tak, men tjänar du mer än det taket kan inkomstförsäkringen ge dig ytterligare ersättning så att du kommer närmare din tidigare inkomst.

Det är alltså din inkomst som styr hur hög ersättning du kan få.

Exempel: Om du tjänar 35 000 kronor i månaden före skatt är din lön cirka 27 186 kronor efter skatt. Från a-kassan kan du bara få 18 990 kronor i månaden efter skatt. Med Handels inkomstförsäkring kan du öka den ersättningen till cirka 20 000 kronor efter skatt, så att du får ut mer av din tidigare lön.
Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
Inget tak -

Hur länge får man ersättning från Handelss inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassans ersättning i 100 ersättningsdagar. Är du arbetslös längre än så får du bara a-kassans ersättning efter dag 100, om du har basförsäkringen utan något tillägg.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Vill du försäkra din inkomst för en längre periods arbetslöshet kan du teckna ett tillägg till Handels inkomstförsäkring. Då får du ytterligare 200 ersättningsdagar, och kan därmed få högsta möjliga ersättning under hela a-kassans ersättningsperiod.

Tilläggsförsäkringen har ett inkomsttak, till skillnad från basförsäkringen. Om du väljer att förlänga ersättningsperioden kan du försäkra högst 80 000 kronor i månaden.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
100 dagar 300 dagar

Vilka villkor har Handelss inkomstförsäkring?

Handels inkomstförsäkring ingår i medlemskapet hos fackförbundet Handels. Där kan du bli medlem om du jobbar i butik, på lager eller inom e-handeln. Även frisörer, florister och tjänstemän inom arbetarrörelsen kan gå med i Handels.

Det spelar ingen roll vilken anställningsform du har, men du omfattas bara av inkomstförsäkringen om du har en lön som överstiger a-kassans tak för ersättning.

Du kan få ersättning från inkomstförsäkringen först 12 månader efter att du gick med i förbundet. Om du har bytt till Handels från ett annat fackförbund kan du dock ta med dig medlemstiden från det förbundets inkomstförsäkring.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Du måste vara medlem i Handels a-kassa för att kunna använda inkomstförsäkringen. För att få ersättning från din inkomstförsäkring behöver du uppfylla den a-kassans krav och bli beviljad ersättning därifrån.

Villkor för att omfattas av försäkringen
  • Medlem i fackförbundet Handels
  • Du tjänar mer än a-kassans inkomsttak
Villkor för att få ersättning
  • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
  • Du är medlem i Handels a-kassa och uppfyller deras villkor för ersättning.

Vad kostar inkomstförsäkringen från Handels?

Vad du betalar för ditt medlemskap, och därmed din inkomstförsäkring, beror på vilken lön du har. Avgiften till Handels blir nämligen högre ju mer du tjänar i månaden.

Tänk på! Se till att du har rätt inkomst registrerad hos Handels, så att du betalar avgiften utifrån din faktiska inkomst. Det är den inkomsten som din framtida ersättning kommer att baseras på.

Tänk också på att avgiften till Handels a-kassa tillkommer, eftersom a-kassan inte ingår i medlemskapet i fackförbundet Handels.

Kontakta Handels

Handels har ett växelnummer som du kan ringa för att få prata med någon om att bli medlem eller ställa frågor om förbundets förmåner. Det finns också mejlformulär på hemsidan som du kan använda dig av.

Om du har frågor som rör inkomstförsäkringen och dess ersättning kan du i stället kontakta Folksam, som har hand om Handels inkomstförsäkring.

Kontaktuppgifter till Folksam
0771-950 950
Folksam: Handels inkomstförsäkring

Kanal Länk
Chat -
E-post
Facebook Gå till Facebook
Telefon Ring 0771-666444
Twitter Gå till Twitter
Mer information

Evelina Grenehed

Skribent

Skriv ett omdöme

Omdömen om Handels

Handels har inga omdömen ännu