Akavia inkomstförsäkring

Akavia bildades den 1 januari 2020 när Jusek och Civilekonomerna slogs ihop, och de erbjuder en inkomstförsäkring till sina nya medlemmar. Med det höga inkomsttaket på 100 000 kronor har alla yrkesverksamma medlemmar ett tryggt skydd för eventuellt arbetslöshet. Det går också att teckna tillägg som försäkrar en högre lön eller ger fler ersättningsdagar.

För att få ersättning behöver du uppfylla några fler villkor än de grundläggande. Dels måste du vara medlem i Akademikernas a-kassa för att inkomstförsäkringen ska gälla dig, dels måste du ha arbetat i minst 12 månader snarare än 6 månader.

Vanliga frågor om Akavia

Vem omfattas av Akavias inkomstförsäkring?
Alla yrkesverksamma medlemmar i Akavia omfattas av inkomstförsäkringen, oavsett om du blir ny medlem eller har gått över från de tidigare fackförbunden Jusek eller Civilekonomerna. Du kan bara få ersättning från inkomstförsäkringen om du också är medlem i Akademikernas a-kassa. Rätten till ersättning gäller fram till 66 år om du är född 1958 eller senare, och fram till 65 år om du är född innan 1958.
Gäller Akavias inkomstförsäkring vid egen uppsägning?
Akavias inkomstförsäkring kan i vissa fall ge ersättning vid egen uppsägning, men bara om Akademikernas a-kassa anser att du har giltiga skäl till uppsägningen. I övriga fall får du inte ersättning från inkomstförsäkringen om du säger upp dig själv.
Gäller Akavias inkomstförsäkring om jag blir sjuk?
Nej, din inkomstförsäkring gäller inte om du blir sjuk, utan ger bara ersättning vid arbetslöshet.
Gäller Akavias inkomstförsäkring för egenföretagare?
Ja, egenföretagare som är medlemmar i Akavia (tidigare Jusek eller Civilekonomerna) omfattas av Akavias inkomstförsäkring.
Gäller Akavias inkomstförsäkring om jag arbetar utomlands?
Om du arbetar utomlands är det Akademikernas a-kassa som bedömer om du kan tillgodoräkna dig den arbetstiden för ersättning. Akavias inkomstförsäkring följer a-kassans bedömning om detta.

Hur hög ersättning kan jag få?

Akavias inkomstförsäkring kan komplettera din a-kassa om du blir arbetslös, så att du får upp till 80 procent av den lön du hade tidigare. Inkomsttaket ligger på 80 000 kronor, vilket innebär att du som tjänar 80 000 kronor i månaden eller mindre kan få full arbetslöshetsersättning med Akavias inkomstförsäkring.

Exempel: Med en lön på 80 000 kronor får du ändå bara 26 400 kronor före skatt från a-kassan den första tiden som arbetslös. Akavias inkomstförsäkring lägger till cirka 37 600 kronor till denna ersättning. Därefter görs ett schablonavdrag enligt skattetabell, så att den slutliga ersättningen motsvarar ungefär 80 procent av den nettolön du hade när du arbetade.

Få högre ersättning med tilläggsförsäkring 

Om du tjänar mer än 80 000 kronor i månaden räcker inkomstförsäkringen inte till att ge dig full ersättning. Då kan du teckna tilläggsförsäkringen LÖN som höjer taket till högst 160 000 kronor, så att din lön är fullt försäkrad. Du som är född innan 1962 kan teckna tilläggsförsäkringen fram tills dess att du fyller 60 år, medan du som är född 1962 eller senare har ytterligare ett år på dig.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån
Läs mer om Akavias ersättningstid

Hur länge får jag ersättning?

Med Akavias inkomstförsäkring får du kompletterad ersättning i upp till 120 dagars arbetslöshet. Under den tiden täcker inkomstförsäkringen alltså upp för det glapp som uppstår mellan a-kassans tak och 80 procent av din tidigare lön.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Vill du kunna få full ersättning i fler dagar, kan du teckna tilläggsförsäkringen TID  till din inkomstförsäkring. Då fortsätter inkomstförsäkringen att ge dig extra ersättning under resten av a-kassans ersättningsperiod, så länge du är arbetslös.

Det innebär alltså upp till 80 procent av lönen dag 1–200 och upp till 70 procent dag 201–300.

Tänk på! Tilläggsförsäkring TID går att teckna till och med det år du fyller 60 om du är född tidigare än 1962. För dig som är född 1962 eller senare ligger åldersgränsen på 61 år.

Hur mycket kostar Akavias inkomstförsäkring?

När du går med i Akavia kan du välja att även bli medlem i Akademikernas a-kassa. I så fall får du betala en gemensam avgift där även Akavias inkomstförsäkring ingår. Går du inte med i a-kassan utan väljer den lägre medlemsavgiften till Akavia ingår inte heller inkomstförsäkringen.

Tänk på! Se till att du betalar rätt avgift till Akavia, så att både a-kassan och inkomstförsäkring ingår.

Förbundet tillämpar en ordinarie avgift som gäller både anställda och egenföretagare. Har du en tillfälligt lägre inkomst, bor utomlands eller har en utländsk arbetsgivare är din medlemsavgift lägre. Detsamma gäller också för advokater som har egen firma eller är delägare.

Väljer du till någon av tilläggsförsäkringarna betalar du en extra avgift för dem.

Grundförsäkring

 • Kostnad:
  280 kr/mån

Med tilläggsförsäkring

 • Extrakostnad:
  Individuellt
Se exakt vad Akavias inkomstförsäkring kostar för dig

Vilka villkor har Akavias inkomstförsäkring?

Du som går med som yrkesverksam medlem i Akavia omfattas av Akavias inkomstförsäkring, oavsett om du är anställd eller egenföretagare. Du kan bli medlem om du är jurist, ekonom, kommunikatör, IT-akademiker, personalvetare eller samhällsvetare.

Inkomstförsäkringen gäller också för dem som tidigare var medlemmar i Jusek eller Civilekonomerna och omfattades av deras inkomstförsäkringar.

Tips! Du som varit medlem i Jusek eller Civilekonomerna sedan innan sammanslagningen omfattas redan av Akavias inkomstförsäkring.

Du kan ansöka om ersättning först när du har haft inkomstförsäkringen i 12 månader. Dock kan du tillgodoräkna dig medlemstid från ett annat fackförbund med inkomstförsäkring, om det inte varit något avbrott emellan. Samma sak gäller för a-kassa om du har bytt från en annan a-kassa till Akademikernas a-kassa.

Du måste också ha arbetat minst 12 av de senaste 18 månaderna för att ha rätt till ersättning från inkomstförsäkringen.

Tänk på! Arbetsvillkoret för Akavias inkomstförsäkring är högre än a-kassans arbetsvillkor. 

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Du måste vara medlem i Akademikernas a-kassa för att få ersättning från Akavias inkomstförsäkring. Du kan välja att gå med i Akademikernas a-kassa i samband med att du går med i Akavia och därmed ansluts till inkomstförsäkringen.

Villkor för att få teckna

 • Yrkesverksam medlem i Akavia (tidigare Jusek eller Civilekonomerna)
 • Under 66 år

Villkor för att få ut ersättning

 • Du ska ha haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
 • Du är medlem i Akademikernas a-kassa och uppfyller deras krav för ersättning.
 • Du ska ha arbetat minst 12 månader under den senaste 18-månadersperioden.
Läs mer om Akavias villkor

För mer information om Akavia