Forena inkomstförsäkring

Forenas inkomstförsäkring ingår för alla yrkesverksamma medlemmar under 65, även för dig som i dag inte har en lön över a-kassans tak. På så sätt är du redan försäkrad om du skulle få en högre lön i framtiden. Villkoren för inkomstförsäkringen är desamma som för alla inkomstförsäkringar, och Forena ställer inga ytterligare krav utöver dessa.

Inkomsttaket är inte bland de högsta på marknaden, men det finns en tilläggsförsäkring att teckna för den som tjänar över 60 000 kronor i månaden. Du kan även skaffa en tilläggsförsäkring för att förlänga ersättningsperioden till 300 dagar.

Vanliga frågor om Forena

Vem omfattas av Forenas inkomstförsäkring?
Du omfattas av inkomstförsäkringen om du är yrkesverksam medlem i Forena och under 65 år. Det spelar ingen roll om du tjänar över eller under a-kassans tak – du tjänar ändå in kvalifikationstid så länge du är yrkesverksam medlem. Du får dock bara ersättning från försäkringen om a-kassan inte räcker till att ge dig full ersättning vid arbetslöshet.
Gäller Forenas inkomstförsäkring vid egen uppsägning?
Nej, i regel gäller inkomstförsäkringen inte vid egen uppsägning. Blir du avstängd från a-kassa i 45 dagar efter att ha sagt upp dig själv, får du ingen ersättning från Forenas inkomstförsäkring när a-kassan väl börjar betalas ut.
Behöver jag meddela Bliwa om jag byter jobb?
Nej, så länge du fortfarande är medlem i fackförbundet Forena omfattas du av inkomstförsäkringen, och behöver inte meddela Bliwa om att du byter jobb. 
Kan jag välja bort Forenas inkomstförsäkring?
Nej, basförsäkringen är obligatorisk när du är medlem i Forena. Den påverkar dock inte vilken medlemsavgift du får betala. Tilläggsförsäkringarna är frivilliga, och du väljer om du vill teckna dem eller inte.
Kan jag teckna tillägg till Forenas inkomstförsäkring?
Ja, du kan både utöka ersättningsdagarna och höja inkomsttaket med tillägg till Forenas inkomstförsäkring.

Hur hög ersättning kan jag få?

A-kassan kan bara ge dig 80 procent av din lön i ersättning om du tjänar högst 33 000 kronor. Med Forenas inkomstförsäkring kan du få 80 procent av din faktiska lön efter skatt när du tjänar mer pengar än så. Den högsta lönen som inkomstförsäkringen kan ge full ersättning för är 60 000 kronor i månaden.

Exempel: Med 60 000 kronor i månaden före skatt har du rätt till ersättning på cirka 33 318 kronor i månaden efter skatt om du skulle bli arbetslös. A-kassan kan ge dig 18 990 kronor av detta, och Forenas inkomstförsäkring ger dig de 14 328 kronor som saknas.

Få högre ersättning med tilläggsförsäkring 

Om den ordinarie försäkringen inte täcker din lön kan du teckna en tilläggsförsäkring för att höja inkomsttaket. Då kan du få ersättning för en månadslön på upp till 100 000 kronor i månaden om du skulle bli arbetslös.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån
Läs mer om Forenas ersättningstid

Hur länge får jag ersättning?

Din inkomstförsäkring hos Forena ger ersättning i 120 dagar. Under den perioden får du alltså extra ersättning från försäkringen utöver din ersättning från a-kassan, så att den totala summan kommer upp till 80 procent av din lön efter skatt.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Det är inte alltid som 120 dagars ersättning räcker när du ska söka nytt jobb. Därför erbjuder Forena en tilläggsförsäkring som räcker hela a-kassans ersättningsperiod, det vill säga totalt 300 dagar.

Vad kostar Forenas inkomstförsäkring?

De första tre månaderna bjuder Forena på medlemskapet, men inkomstförsäkringen ingår redan från dag ett. Den ordinarie avgiften är densamma för alla medlemmar som tjänar 20 500 kronor i månaden eller mer. Tjänar du mindre än så gäller lägre medlemsavgifter beroende på inkomst.

Tips! Om du blir arbetslös och har lägre inkomst under en period kan du ansöka om reducerad medlemsavgift hos Forena.

Kom ihåg att du också ska betala en separat medlemsavgift till den a-kassa som du är med i.

Grundförsäkring

Max lön att försäkra:60 000 kr/mån
Max ersättningsperiod:120 dagar
Kvalificeringstid:12 månader

Med tilläggsförsäkring - lön

Max lön att försäkra:100 000 kr/mån
Kvalificeringstid:12 månader
Kostnad:Individuellt

Med tilläggsförsäkring - tid

Max ersättningsperiod:300 dagar
Kvalificeringstid:12 månader
Kostnad:Individuellt
Läs mer om Forenas inkomstförsäkring

Vilka villkor har Forenas inkomstförsäkring?

Alla yrkesverksamma medlemmar i Forena omfattas av inkomstförsäkringen, så länge de inte har fyllt 65 år. Det gäller även dig som tjänar mindre än a-kassans tak. Forena räknar nämligen med att din lön kan höjas senare under ditt medlemskap.

Det som krävs för att gå med i Forena är att du jobbar inom försäkringsbranschen.

Innan du kan få ersättning från försäkringen måste du ha varit medlem i både Forena och en a-kassa i minst 12 månader. Du kan dock också räkna med tiden från en tidigare inkomstförsäkring från ett annat fackförbund, om du byter från denna till Forena.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Du måste vara medlem i en a-kassa för att få ersättning från inkomstförsäkringen, men du kan välja vilken a-kassa du vill. En a-kassa som organiserar samma yrkesgrupp som Forena är Finans- och försäkringsbranschens a-kassa.

Villkor för att få teckna

  • Yrkesverksam medlem i Forena
  • Under 65 år

Villkor för att få ut ersättning

  • Du måste ha haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
  • Du måste vara medlem i en a-kassa sedan minst 12 månader tillbaka.
Läs mer om Forenas villkor

För mer information om Forena