Handels inkomstförsäkring

Handels inkomstförsäkring omfattar deras medlemmar som tjänar mer än a-kassans tak, och därför behöver en inkomstförsäkring för att få full ersättning vid arbetslöshet. Försäkringen räcker i upp till 100 dagar, och tecknar du en tilläggsförsäkring kan du få ersättning ännu längre än så.

Du kan bara använda inkomstförsäkringen om du också är medlem i Handels a-kassa. Du kan alltså inte använda inkomstförsäkringen som komplement till andra a-kassor, vilket är en nackdel jämfört med en del andra fackliga inkomstförsäkringar.

Vanliga frågor om Handels

Vem omfattas av Handels inkomstförsäkring?
Du omfattas av Handels inkomstförsäkring om du blir medlem i Handels och tjänar mer än a-kassans tak. Du kan gå med i Handels om du är anställd i butik, lager, inom e-handel, som frisör, florist eller tjänsteman i arbetarrörelsen.
Kan jag teckna Handels inkomstförsäkring via Folksam?
Nej, Handels inkomstförsäkring tecknar du genom att gå med i fackförbundet Handels. Om du däremot vill teckna tilläggsförsäkringen som ger dig fler ersättningsdagar kan du göra det via Folksam.
Vad gör jag om jag blir arbetslös?
Om du blir arbetslös ska du söka ersättning från din a-kassa. Då får du också ersättning från Handels inkomstförsäkring, om du uppfyller villkoren.
Gäller Handels inkomstförsäkring vid egen uppsägning?
Inkomstförsäkringen kan ge dig ersättning vid egen uppsägning så länge Handels a-kassa beviljar dig ersättning trots egen uppsägning. Om du får ersättning från Handels a-kassa, får du i regel också ersättning från inkomstförsäkringen. Men om Handels a-kassa inte anser att du har giltigt skäl till uppsägningen, får du inte heller ersättning från inkomstförsäkringen.
Kan jag teckna tillägg till Handels inkomstförsäkring?
Ja, du kan teckna ett tillägg för att utöka ersättningsdagarna till 300 dagar. Handels inkomstförsäkring har inget tak för vilka inkomster den försäkrar, så det behövs inget tillägg för att försäkra en högre lön.

Hur hög ersättning kan jag få?

Handels inkomstförsäkring kan ge dig upp till 80 procent av din tidigare lön i ersättning om du blir arbetslös. A-kassan ersätter bara summor upp till ett visst tak, men tjänar du mer än det taket kan inkomstförsäkringen ge dig ytterligare ersättning så att du kommer närmare din tidigare inkomst.

Det är alltså din inkomst som styr hur hög ersättning du kan få.

Exempel: Om du tjänar 35 000 kronor i månaden före skatt är din lön cirka 27 186 kronor efter skatt. Från a-kassan kan du bara få 18 990 kronor i månaden efter skatt. Med Handels inkomstförsäkring kan du öka den ersättningen till cirka 20 000 kronor efter skatt, så att du får ut mer av din tidigare lön.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån
Läs mer om Handels ersättningstid

Hur länge får jag ersättning?

Inkomstförsäkringen kompletterar a-kassans ersättning i 100 ersättningsdagar. Är du arbetslös längre än så får du bara a-kassans ersättning efter dag 100, om du har basförsäkringen utan något tillägg.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Vill du försäkra din inkomst för en längre periods arbetslöshet kan du teckna ett tillägg till Handels inkomstförsäkring. Då får du ytterligare 200 ersättningsdagar, och kan därmed få högsta möjliga ersättning under hela a-kassans ersättningsperiod.

Tilläggsförsäkringen har ett inkomsttak, till skillnad från basförsäkringen. Om du väljer att förlänga ersättningsperioden kan du försäkra högst 80 000 kronor i månaden. För att kunna få ersättning från tilläggsförsäkringen måste du ha haft försäkringen i 12 månader.

Vad kostar Handels inkomstförsäkring?

Vad du betalar för ditt medlemskap, och därmed din inkomstförsäkring, beror på vilken lön du har. Avgiften till Handels blir nämligen högre ju mer du tjänar i månaden.

Tänk på! Se till att du har rätt inkomst registrerad hos Handels, så att du betalar avgiften utifrån din faktiska inkomst. Det är den inkomsten som din framtida ersättning kommer att baseras på.

Tänk också på att avgiften till Handels a-kassa tillkommer, eftersom a-kassan inte ingår i medlemskapet i fackförbundet Handels.

Grundförsäkring

Max lön att försäkra:Ingen gräns
Max ersättningsperiod:100 dagar
Kvalificeringstid:12 månader

Med tilläggsförsäkring - lön

Max lön att försäkra:80 000 kr/mån
Kvalificeringstid:12 månader
Kostnad:Individuellt
Läs mer om Handels inkomstförsäkring

Vilka villkor har Handels inkomstförsäkring?

Handels inkomstförsäkring ingår i medlemskapet hos fackförbundet Handels. Där kan du bli medlem om du jobbar i butik, på lager eller inom e-handeln. Även frisörer, florister och tjänstemän inom arbetarrörelsen kan gå med i Handels.

Det spelar ingen roll vilken anställningsform du har, men du omfattas bara av inkomstförsäkringen om du har en lön som överstiger a-kassans tak för ersättning.

Du kan få ersättning från inkomstförsäkringen först 12 månader efter att du gick med i förbundet. Om du har bytt till Handels från ett annat fackförbund kan du dock ta med dig medlemstiden från det förbundets inkomstförsäkring.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Du måste vara medlem i Handels a-kassa för att kunna använda inkomstförsäkringen. För att få ersättning från din inkomstförsäkring behöver du uppfylla den a-kassans krav och bli beviljad ersättning därifrån.

Villkor för att få teckna

  • Medlem i fackförbundet Handels
  • Du tjänar mer än a-kassans inkomsttak
  • Du är yngre än 66 år

Villkor för att få ut ersättning

  • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
  • Du är medlem i Handels a-kassa och uppfyller deras villkor för ersättning.
Läs mer om Handels villkor

För mer information om Handels