Vanliga frågor om Lärarnas riksförbund

Vad är skillnaden mellan Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets inkomstförsäkringar?
Båda förbunden har samma inkomstförsäkring, som administreras av Lärarförsäkringar. Det enda som skiljer dem åt är att Lärarnas Riksförbund kräver medlemskap i Akademikernas a-kassa, medan Lärarförbundet är närmare kopplat till Lärarnas a-kassa.
Kan jag avstå från Lärarnas Riksförbunds inkomstförsäkring?
Nej, inkomstförsäkringen är obligatorisk för medlemmar och du kan inte välja bort den.
Måste jag vara medlem i a-kassan för att använda Lärarnas Riksförbunds inkomstförsäkring?
Ja, för att använda inkomstförsäkringen måste du vara medlem i Akademikernas a-kassa.
När kan jag få ersättning från Lärarnas Riksförbunds inkomstförsäkring?
Du kan få ersättning från Lärarnas Riksförbunds inkomstförsäkring om du blir ofrivilligt arbetslös och får ersättning från a-kassan. Du ska också ha haft inkomstförsäkringen i minst 12 månader utan att ha varit arbetslös under den tiden.
Vad händer om jag blir arbetslös igen?
Om du har använt inkomstförsäkringen tidigare och använt det fulla antalet dagar, måste du uppfylla kvalifikationstiden på 12 månader igen innan du kan använda försäkringen på nytt.

Omdöme om Lärarnas Riksförbunds inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring för upp till 60 000 kronor ingår i medlemskapet när du går med i Lärarnas Riksförbund. Det ger dig extra ekonomisk trygghet utöver vad a-kassan kan ge om du skulle bli arbetslös. Detta extra skydd gäller i upp till 200 dagar, vilket är två tredjedelar av a-kassans fulla ersättningsperiod.

Dessvärre finns inga tilläggsförsäkringar du kan komplettera med för att utöka inkomstförsäkringen. Det verkar också krävas att du är medlem i Akademikernas a-kassa för att inkomstförsäkringen ska gälla dig.

Hur hög ersättning kan jag få?

Du får upp till 80 procent av din lön i ersättning, om du har Lärarnas Riksförbunds inkomstförsäkring. Det gäller för löner upp till 60 000 kronor i månaden.

Har du en högre lön än så kan du ändå försäkra upp till 60 000 kronor, men inte den delen av lönen som överskrider detta.

Exempel: Efter skatt får du bara ut högst 18 990 kronor i månaden efter skatt från a-kassan, oavsett om du tjänar 25 000 kronor eller 60 000 kronor. Via Lärarnas Riksförbund har du en inkomstförsäkring som kompletterar ersättningen så att du når upp till 80 procent av din månadslön efter skatt. För löner på 60 000 blir den ersättningen cirka 33 300 kronor efter skatt.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån

Hur länge får jag ersättning?

De första 200 dagarna av a-kassans ersättningsperiod kan du få ersättning även från inkomstförsäkringen. Under hela den tiden kan du alltså få ut 80 procent av din lön om du har Lärarnas Riksförbunds inkomstförsäkring.

Vad kostar Lärarnas Riksförbunds inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen ingår i din medlemsavgift till Lärarnas Riksförbund. Jobbar du mellan 75 procent och heltid betalar du den ordinarie medlemsavgiften, och jobbar du mindre än 75 procent betalar du halva avgiften.

Ännu en månadsavgift tillkommer när du blir medlem i Akademikernas a-kassa. Den ingår alltså inte i avgiften för förbundet med tillhörande inkomstförsäkring.

Grundförsäkring

  • Kostnad:
    100–300 kr/mån

Vilka villkor har Lärarnas Riksförbunds inkomstförsäkring?

När du blir medlem i Lärarnas Riksförbund ansluts du till inkomstförsäkringen automatiskt. Den gäller sedan så länge du är aktiv medlem och inte har fyllt 65 år. För att gå med i förbundet behöver du vara antingen lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Du behöver ha inkomstförsäkringen i 12 månader innan du kan få ersättning, och under den tiden får du inte ha varit arbetslös. Har du haft en inkomstförsäkring hos ett annat fackförbund och sedan bytt till Lärarnas Riksförbund, kan du tillgodoräkna dig tiden därifrån.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Lärarnas Riksförbund är anslutna till Akademikernas a-kassa, och hänvisar därför sina medlemmar dit. Medlemskap i just den a-kassan är en förutsättning för att inkomstförsäkringen ska omfatta dig.

Villkor för att få teckna

  • Medlem i Lärarnas Riksförbund
  • Medlem i Akademikernas a-kassa
  • Under 65 år

Villkor för att få ut ersättning

  • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
  • Du har inte varit arbetslös under kvalifikationstiden.
  • Du uppfyller a-kassans krav och får ersättning därifrån.