Ledarna inkomstförsäkring

Som chef är Ledarnas inkomstförsäkring en trygg försäkring att ha om du skulle bli av med jobbet. Försäkringen täcker upp till 80 000 kronor i månadslön, så att den ekonomiska omställningen inte blir lika stor under tiden som arbetslös. Skulle du behöva höja inkomsttaket ytterligare eller utöka antalet ersättningsdagar kan du teckna tilläggsförsäkringar för detta.

Ledarna ställer inget krav på medlemskap i a-kassan för att du ska omfattas av inkomstförsäkringen. Du kan alltså använda inkomstförsäkringen även om du bara har rätt till den lägre grundersättningen från a-kassan när du är arbetslös. Detta skiljer Ledarnas inkomstförsäkring från andra inkomstförsäkringar på marknaden.

Vanliga frågor om Ledarna

Vem omfattas av Ledarnas inkomstförsäkring?
Ordinarie medlemmar i Ledarna omfattas av inkomstförsäkringen fram till att de blir 66 år. Arbetar du som chef kan du gå med i Ledarna och anslutas till deras inkomstförsäkring.
Kan jag teckna Ledarnas inkomstförsäkring hos Bliwa?
Du kan inte teckna Ledarnas inkomstförsäkring hos Bliwa. Däremot är det hos Bliwa som du kan få mer information om försäkringen, teckna tilläggsförsäkringar och ansöka om ersättning när du blir arbetslös.
Kan jag teckna tillägg till Ledarnas inkomstförsäkring?
Ja, du kan både höja inkomsttaket och utöka antalet ersättningsdagar genom att teckna tillägg till inkomstförsäkringen.
Gäller Ledarnas inkomstförsäkring vid egen uppsägning?
Det beror på om a-kassan bedömer att du har giltigt skäl till uppsägningen. Om a-kassan beslutar att du får ersättning från dem, får du också ersättning från inkomstförsäkringen. Får du däremot inte a-kassan godkänd kan du inte heller få ersättning från inkomstförsäkringen.
Gäller Ledarnas inkomstförsäkring vid sjukdom?
Nej, du kan inte få ersättning från Ledarnas inkomstförsäkring om du blir sjuk. Är du sjukskriven en längre tid får du pengar från Försäkringskassan i stället.

Hur hög ersättning kan jag få?

Ledarnas inkomstförsäkring ersätter upp till 80 procent av din tidigare inkomst. Försäkringen har ett lönetak som ligger på 80 000 kronor i månaden. Tjänar du mer än så kan du få högst 80 procent av detta lönetak.

Exempel: Sofia har arbetat som chef, men blivit uppsagd. Med en lön på 60 000 kronor i månaden, och alltså kring 41 450 kronor efter skatt, kan hon få ut cirka 33 300 kronor i ersättning med både inkomstförsäkring och a-kassa. Hade hon bara haft a-kassa skulle hon bara ha få 18 990 kronor efter skatt.

Få högre ersättning med tilläggsförsäkring 

Tjänar du mer än 80 000 kronor i månaden och vill få ut mer av din inkomstförsäkring, finns det ett tillägg som du kan teckna. Tilläggsförsäkringen höjer taket till 120 000 kronor i månaden, så att du kan få ut full ersättning från din inkomstförsäkring.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån
Läs mer om Ledarnas ersättningstid

Hur länge får jag ersättning?

Ledarnas inkomstförsäkring betalar ut ersättning i 150 ersättningsdagar. Det betyder att du kan få din högsta möjliga ersättning under halva a-kassans ersättningsperiod.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Du kan teckna en tilläggsförsäkring som förlänger ersättningsperioden till 250 dagar. Då räcker din inkomstförsäkring även under en längre periods arbetslöshet, även om det inte täcker hela a-kassans ersättningsperiod på 300 dagar.

Vad kostar Ledarnas inkomstförsäkring?

Din inkomstförsäkring ingår som en del i medlemskapet, utan någon extra kostnad utöver medlemsavgiften. Månadsavgiften för att vara medlem varierar beroende på vilken bransch du jobbar inom. 

Väljer du att lägga till en tilläggsförsäkring tillkommer en extra kostnad för detta.

Grundförsäkring

  • Kostnad:
    317-393 kr/mån

Med tilläggsförsäkring

  • Extrakostnad:
    148–504 kr/mån
Se exakt vad Ledarnas inkomstförsäkring kostar för dig

Vilka villkor har Ledarnas inkomstförsäkring?

Du omfattas av Ledarnas inkomstförsäkring när du blir medlem i Ledarna, fackförbundet för chefer. Dock gäller den inte för studentmedlemmar och pensionärsmedlemmar. Du måste också vara under 66 år för att omfattas av inkomstförsäkringen.

För att söka ersättning behöver du ha haft inkomstförsäkringen i 12 månader innan du blev arbetslös. Har du tidigare haft en inkomstförsäkring hos ett annat fackförbund kan du räkna med den medlemstiden. I så fall är det viktigt att det inte skedde något uppehåll mellan medlemskapen.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Du måste inte vara medlem i en a-kassa för att Ledarnas inkomstförsäkring ska gälla dig. Utan medlemskap i a-kassan kan du ändå få en viss grundersättning, och inkomstförsäkringen kompletterar även denna ersättning. Dock kommer du i så fall inte upp i 80 procent av din lön, utan den totala ersättningen blir betydligt lägre än så.

Tänk på! Som medlem i en a-kassa får du ut mycket mer i arbetslöshetsersättning än om du inte är medlem.

Oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte, måste du bli beviljad grundersättning eller inkomstbaserad ersättning från någon a-kassa för att kunna använda inkomstförsäkringen.

Villkor för att få teckna

  • Medlem i Ledarna
  • Under 66 år

Villkor för att få ut ersättning

  • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
  • Du beviljas grundersättning eller inkomstbaserad ersättning från a-kassan.
Läs mer om Ledarnas villkor

För mer information om Ledarna