SEKO inkomstförsäkring

Sekos inkomstförsäkring riktar sig till en mängd olika yrkesgrupper inom service och kommunikation. Tjänar du mer än a-kassans tak ger inkomstförsäkringen dig möjlighet att få 80 procent av din lön i ersättning, oavsett hur hög lön du hade när du arbetade.

Seko ställer inga krav på vilken a-kassa du behöver vara med i för att använda inkomstförsäkringen, även om de har närmare koppling till just Sekos a-kassa. Dock räcker inkomstförsäkringen bara för högst 100 dagars arbetslöshet, och det går inte att förlänga detta med någon facklig tilläggsförsäkring.

Vanliga frågor om Seko

Vem omfattas av Sekos inkomstförsäkring?
Arbetar du inom de service- och kommunikationsbranscher som fackförbundet Seko organiserar kan du gå med i förbundet, och är du yngre än 66 år omfattas du automatiskt av inkomstförsäkringen.
Kan jag teckna Sekos inkomstförsäkring hos Folksam?
Nej, du ansluts bara till inkomstförsäkringen när du går med i fackförbundet Seko. Däremot är det Folksam som har hand om deras inkomstförsäkring och betalar ut ersättningen.
När kan jag få ersättning från Sekos inkomstförsäkring?
Om du tjänar mer än a-kassans tak, blir arbetslös och får beslut om ersättning från a-kassan kan du få ersättning även från Sekos inkomstförsäkring. Det förutsätter dock att du har haft inkomstförsäkringen i 12 månader innan du blev arbetslös.
Var hittar jag en blankett för att ansöka om ersättning?
Du hittar blanketten för att ansöka om ersättning på Folksams hemsida. Ansökan ska du skicka till Seko för att få din första utbetalning. Därefter är det Folksam som ser till att du får ersättningen utbetald.
Måste jag vara medlem i a-kassan för att använda Sekos inkomstförsäkring?
Ja, du måste vara medlem i a-kassan och uppfylla kraven för ersättning därifrån för att använda Sekos inkomstförsäkring.

Hur hög ersättning kan jag få?

Sekos inkomstförsäkring kan ge dig upp till 80 procent av din tidigare lön i ersättning, om a-kassan inte räcker till detta. Medan a-kassan har ett visst tak för vilka inkomster den ersätter, har inte Sekos inkomstförsäkring någon övre gräns.

Exempel: Björn och Clara blir båda arbetslösa och söker ersättning från a-kassan. Björn har haft 25 000 kronor i månadslön och kan få 80 procent av denna lön i ersättning, eftersom den ligger inom a-kassans tak. Clara har tjänat 35 000 kronor i månaden, men kan bara få 26 400 kronor av a-kassan. Då behöver Clara en inkomstförsäkring för att komma upp i 80 procent av lönen, det vill säga 28 000 kronor före skatt.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån
Läs mer om Sekos ersättningstid

Hur länge får jag ersättning?

Du kan få ersättning från Sekos inkomstförsäkring i högst 100 dagar. Den räcker alltså en tredjedel av tiden som a-kassan som längst kan ge ersättning.

Vad kostar Sekos inkomstförsäkring?

Det är din inkomst som avgör vilken månadsavgift du betalar till Seko, där din inkomstförsäkring ingår. Ju högre månadslön en medlem har, desto högre är avgiften. Det innebär också att du betalar mer i avgift om du faktiskt tjänar över a-kassans tak och därmed har nytta av inkomstförsäkringen.

I din medlemsavgift till förbundet ingår inte medlemskap i Sekos a-kassa. Du måste ansöka om ett separat medlemskap i en a-kassa för att kunna få någon ersättning om du blir arbetslös i framtiden.

Grundförsäkring

  • Kostnad:
    50–370 kr/mån
Se exakt vad Sekos inkomstförsäkring kostar för dig

Vilka villkor har Sekos inkomstförsäkring?

Du skaffar inkomstförsäkringen genom att bli medlem i fackförbundet Seko. De tar emot medlemmar inom följande branscher: civil, energi, försvar, post, sjöfolk, tele, trafik, vård, väg och ban.

Innan du kan söka ersättning behöver du uppfylla en kvalifikationstid på 12 månader. Det innebär att du behöver ha varit medlem oavbrutet i Seko eller ett annat fackförbund med obligatorisk inkomstförsäkring under det senaste året. Du ska inte heller ha varit arbetslös under den tiden, om inget annat framgår av dina försäkringsvillkor.

Grundförutsättningen för att få ersättning är att du blir beviljad a-kassa.  Har din tidigare lön överstigit a-kassans tak täcker då inkomstförsäkringen upp för den ersättning som saknas. 

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Om du blivit medlem efter den 1 juli 2020 är förutsättningen att du har rätt till ersättning från specifikt Sekos a-kassa.

Villkor för att få teckna

  • Medlem i Seko
  • Medlem i Sekos a-kassa
  • Yngre än 66 år

Villkor för att få ut ersättning

  • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
  • Du har inte varit arbetslös under kvalifikationstiden.
  • Du blir beviljad ersättning från a-kassan.
Läs mer om Sekos villkor

För mer information om Seko