SRAT inkomstförsäkring

Med SRAT:s inkomstförsäkring kan du känna dig trygg med att hela din lön är försäkrad. Den täcker nämligen löner på upp till 100 000 kronor, vilket är bland de högsta siffrorna för alla inkomstförsäkringar. Skulle den ändå inte räcka till kan du höja taket ytterligare med en tilläggsförsäkring.

Även antalet dagar i försäkringen kan utökas, om du vill ha full ersättning i mer än 150 dagar. I så fall räcker den till och med en bit in på de extra a-kassedagar som du kan få om du är arbetslös och har barn under 18 år.

Dessvärre är inkomstförsäkringens krav för ersättning relativt höga. Du behöver uppfylla ett striktare arbetsvillkor än bara det a-kassan ställer. Du måste också vara medlem i Akademikernas a-kassa.

Vanliga frågor om SRAT

Vem omfattas av SRAT:s inkomstförsäkring?
SRAT:s inkomstförsäkring omfattar yrkesverksamma och arbetssökande medlemmar i SRAT, som ännu inte fyllt 66 år. SRAT organiserar en massa olika akademikeryrken inom kommunikation, förvaltning och hälsa. Du måste även vara med i Akademikernas a-kassa för att försäkringen ska gälla dig.
Gäller SRAT:s inkomstförsäkring för egenföretagare?
Ja, SRAT:s inkomstförsäkring gäller för egenföretagare i förbundet.
Gäller SRAT:s inkomstförsäkring om jag säger upp mig själv?
I regel får du ingen ersättning från inkomstförsäkringen om du säger upp dig själv. Men ifall Akademikernas a-kassa tycker att du hade godtagbara skäl till uppsägningen kan du ändå få ersättning från både a-kassan och inkomstförsäkringen.
Kan jag teckna tillägg till SRAT:s inkomstförsäkring?
Ja, både inkomsttaket och antalet ersättningsdagar kan utökas med tillägg till SRAT:s inkomstförsäkring.
När kan jag få ersättning från SRAT:s inkomstförsäkring?
Om du har haft inkomstförsäkringen i 12 månader och får ersättning från Akademikernas a-kassa kan du söka ersättning från försäkringen. Du måste dock även uppfylla ett arbetsvillkor på minst 12 månaders arbete under de senaste 18 månaderna.

Hur hög ersättning kan jag få?

Som mest kan du få 80 procent av din lön med SRAT:s inkomstförsäkring. Det gäller om du tjänar upp till 100 000 kronor i månaden. Tjänar du mer kan du som högst få 80 procent av maxinkomsten 100 000 kronor.

Exempel: Max har tjänat 36 000 i månaden och förlorar sitt jobb på grund av arbetsbrist. Från a-kassan kan han få 26 400 kronor i ersättning före skatt. Som medlem i SRAT får han ytterligare cirka 2 400 kronor från inkomstförsäkringen, så att han kommer upp i 80 procent av lönen, det vill säga 28 800 kronor före skatt.

Få högre ersättning med tilläggsförsäkring 

Räcker inte den ordinarie inkomstförsäkringen för att ge 80 procent av din lön kan du teckna en tilläggsförsäkring. Då kan du höja försäkringens inkomsttak till högst 160 000 kronor i månaden.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån
Läs mer om SRATs ersättningstid

Hur länge får jag ersättning?

SRAT:s inkomstförsäkring ger ersättning i upp till 150 dagar. Under halva a-kassans ordinarie ersättningsperiod kan du alltså få kompletterad ersättning.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Du kan teckna ett tillägg till SRAT:s inkomstförsäkring som förlänger ersättningsperioden med 180 dagar. Totalt räcker den alltså i 330 ersättningsdagar, det vill säga cirka ett år och tre månader.

I vanliga fall kan du dock som längst få ersättning från a-kassa och inkomstförsäkring i 300 dagar. Men det finns ett undantag, nämligen om du har barn under 18 år. Då kan du få 150 extra ersättningsdagar hos a-kassan, och SRAT:s inkomstförsäkring täcker då upp 30 av de extra dagarna.

Vad kostar SRAT:s inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen ingår i din medlemsavgift till någon av SRAT:s föreningar. Föreningarna inom förbundet har olika avgifter och riktar sig till olika yrken som SRAT organiserar, till exempel optiker, flygtekniker, barnmorskor och logopeder.

Tänk på att du också måste gå med i Akademikernas a-kassa och betala avgiften dit för att kunna använda inkomstförsäkringen.

Grundförsäkring

 • Kostnad:
  129–240 kr/mån

Med tilläggsförsäkring

 • Extrakostnad:
  Individuellt
Se exakt vad SRATs inkomstförsäkring kostar för dig

Vilka villkor har SRAT:s inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen ingår för SRAT:s yrkesverksamma och arbetssökande medlemmar som inte har fyllt 66 år. Det gemensamma villkoret för att gå med är en akademisk utbildning inom kommunikation, förvaltning eller hälsa.

Bland medlemsgrupperna finns fem yrken som kräver legitimation: audionom, kiropraktor, logoped, optiker och tandhygienist. En mängd andra yrkesgrupper ingår också. SRAT är öppna för både anställda, egenföretagare och chefer.

Tips! Jobbar du exempelvis inom myndighetsförvaltning eller med ett legitimerat yrke inom hälsa kan SRAT vara rätt fackförbund och inkomstförsäkring för dig.

Innan du kan söka ersättning måste du ha haft en facklig inkomstförsäkring i minst 12 månader. Om du har bytt till SRAT från ett annat fackförbund med inkomstförsäkring krävs det att du inte har haft något avbrott mellan medlemskapen.

SRAT:s inkomstförsäkring kräver också att du har arbetat minst 12 månader under de senaste 18 månaderna, för att du ska få ersättning. Det arbetsvillkoret är hårdare än vad som krävs för bara a-kassa.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Du måste vara medlem i Akademikernas a-kassa och vara berättigad inkomstrelaterad ersättning därifrån för att inkomstförsäkringen ska gälla dig. Det räcker alltså inte att bara vara medlem i SRAT, eller att gå med i vilken a-kassa som helst.

Villkor för att få teckna

 • Medlem i SRAT
 • Under 66 år

Villkor för att få ut ersättning

 • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
 • Du har arbetat minst 12 av de senaste 18 månaderna.
 • Du är medlem i Akademikernas a-kassa och blir beviljad ersättning därifrån.
Läs mer om SRATs villkor

För mer information om SRAT