Vanliga frågor om ST

Vem omfattas av ST:s inkomstförsäkring?
Yrkesverksamma medlemmar i ST omfattas av försäkringen, även chefer. Du kan gå med i ST om du har en statlig anställning.
Kan jag teckna ST:s inkomstförsäkring hos Bliwa?
Nej, du tecknar inkomstförsäkringen genom att gå med i fackförbundet ST. Det är numera Folksam som är ansvarigt försäkringsbolag för ST:s inkomstförsäkring.
Gäller ST:s inkomstförsäkring vid egen uppsägning?
ST:s inkomstförsäkring gäller i första hand om du blir uppsagd och arbetslösheten är ofrivillig. Det framgår inte i villkoren om försäkringen gäller när a-kassan godkänner ditt skäl till egen uppsägning.
Ingår ST:s a-kassa hos medlemskapet i facket?
Nej, medlemskapet i a-kassan är ett separat medlemskap och ingår inte när du går med i fackförbundet ST.
Kan jag teckna tillägg till ST:s inkomstförsäkring?
Ja, du kan teckna ett tillägg som ger dig extra ersättningsdagar med ST:s inkomstförsäkring. Det finns däremot ingen tilläggsförsäkring att höja inkomsttaket med.

Omdöme om ST:s inkomstförsäkring

Utöver det omställningsskydd som många statligt anställda har via facket, erbjuder ST en inkomstförsäkring för att alla arbetande medlemmar ska känna sig trygga. ST:s inkomstförsäkring har en relativt lång räckvidd med ett inkomsttak på 80 000 kronor. Det taket kan dock inte höjas om det inte skulle räcka till för att täcka din månadslön.

Antalet dagar i försäkringen kan du däremot utöka med ett tillägg, så att du kan få full ersättning även vid längre arbetslöshet. Det finns inte heller något krav på att du ska gå med i ST:s a-kassa, utan du kan själv välja vilken a-kassa du vill att inkomstförsäkringen ska komplettera.

Hur hög ersättning kan jag få?

ST ger ersättning på högst 80 procent av löner på upp till 80 000 kronor. Det innebär att du kan få full ersättning om du tjänar upp till den summan och a-kassan inte täcker hela din lön.

Exempel: Britta har haft en visstidsanställning på ett år med månadslönen 34 000 kronor. När anställningen tar slut blir hon beviljad ersättning från a-kassan. Men därifrån kan hon högst få 18 990 kronor efter skatt, medan lönen efter skatt var cirka 26 500 kronor. Om Britta har ST:s inkomstförsäkring får hon ut det som fattas för 80 procent av sin lön efter skatt, så att den totala ersättningen blir cirka 19 500 kronor.

Om har haft en längre anställning på en myndighet, verk, universitet eller högskola kan du få stöd via ett så kallat omställningsavtal. Avtalet gäller dock inte dig som har varit tidsbegränsat anställd i mindre än två år, eller fast anställd i mindre än ett år. I det fallet behöver du inkomstförsäkringen för att fullt ut skydda din inkomst.

Tips! Inkomstförsäkringen är särskilt viktig för dig som jobbar på bolag eller har en kortare visstidsanställning. Då omfattas du nämligen inte av omställningsavtalet som vissa statliga arbetsgivare har med facket.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån

Hur länge får jag ersättning?

ST:s inkomstförsäkring ger ersättning i upp till 150 dagar. Det motsvarar halva a-kassans ersättningsperiod och ungefär sju månaders ersättning.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Om du vill försäkra dig inför en längre period av arbetslöshet kan du teckna en tilläggsförsäkring. Då förlängs det högsta antalet ersättningsdagar till 300, vilket motsvarar hela a-kassans ersättningsperiod.

Det här tillägget kan du dock bara teckna om du redan har haft ST:s inkomstförsäkring – eller någon annan facklig inkomstförsäkring – i sammanlagt 12 månader.

Tänk på! Du kan bara utöka antalet dagar om du har haft en ordinarie inkomstförsäkring i 12 månader.

Vad kostar ST:s inkomstförsäkring?

Månadsavgiften för ditt medlemskap i ST beror på din lön. Ju mer du tjänar i månaden, desto mer betalar du. I avgiften ingår inkomstförsäkringen så länge du är yrkesverksam medlem.

I den medlemsavgiften ingår inte medlemskap i någon a-kassa. Det måste du ansöka om hos den a-kassa du vill gå med i.

Grundförsäkring

 • Kostnad:
  152–272 kr/mån

Med tilläggsförsäkring

 • Extrakostnad:
  42 kr/mån

Vilka villkor har ST:s inkomstförsäkring?

Du ansluts till ST:s inkomstförsäkring när du blir yrkesverksam medlem i fackförbundet ST. Du kan bli medlem om du har en statlig anställning, till exempel på myndighet, affärsverk, högskola, universitet, bolag eller stiftelser. Även chefer kan gå med i ST.

Tips! När du får ersättning från inkomstförsäkringen kan du också få karriärcoachning via Folksam, som en hjälp i ditt arbetssökande.

Kvalifikationstiden för inkomstförsäkringen är 12 månader. Du måste alltså ha försäkringen i 12 månader innan arbetslösheten för att kunna få ersättning.

Dock kan du räkna med kvalifikationstid från ett annat fackförbund, om du har omfattats av deras inkomstförsäkring tidigare. I så fall får det inte ha uppstått något avbrott i medlemskapet när du bytte till ST.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Ingen specifik a-kassa krävs för att ta del av inkomstförsäkringen, utan du kan själv välja den a-kassa som passar dig bäst. Ett bra alternativ för ST:s medlemmar kan dock vara ST:s egen a-kassa.

Villkor för att få teckna

 • Yrkesverksam medlem i ST
 • Medlem i en a-kassa
 • Under 65 år

Villkor för att få ut ersättning

 • Du uppfyller a-kassans krav för ersättning.
 • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.