Vanliga frågor om SULF

Vem omfattas av SULF:s inkomstförsäkring?
Universitetslärare, forskare eller doktorander som går med i SULF omfattas av inkomstförsäkringen. Tänk på att du även måste vara med i en svensk a-kassa för att omfattas av inkomstförsäkringen. Hör med SULF om det bara är Akademikernas a-kassa som gäller eller om du kan välja vilken som helst.
Gäller SULF:s inkomstförsäkring vid egen uppsägning?
Nej, SULF:s inkomstförsäkring gäller inte när du säger upp dig själv, utan bara om du blir uppsagd av din arbetsgivare.
Kan jag ha flera inkomstförsäkringar?
Ja, om du är dubbelansluten till flera fackförbund kan du omfattas av flera inkomstförsäkringar, men du kan bara få ersättning från en åt gången. Om du blir arbetslös får du i så fall välja vilken inkomstförsäkring du vill ska gälla.
När kan jag få ersättning från SULF:s inkomstförsäkring?
Har du haft SULF:s inkomstförsäkring i 12 månader utan att ha blivit arbetslös under tiden kan du få ersättning, om du först får beslut om ersättning från a-kassan.
Måste jag vara medlem i a-kassan för att använda SULF:s inkomstförsäkring?
Ja, du måste vara medlem i a-kassan för att få ersättning från SULF:s inkomstförsäkring. SULF hänvisar sina medlemmar specifikt till Akademikernas a-kassa.

Omdöme om SULF:s inkomstförsäkring

SULF erbjuder sina medlemmar en inkomstförsäkring som både har ett relativt högt inkomsttak och täcker halva a-kassans period. För en extra avgift kan du teckna en tilläggsförsäkring som förlänger din inkomstförsäkring till att räcka i hela 300 dagar.

Som universitetslärare eller forskare kan du ha rätt till stöd från Trygghetsstiftelsen under din första tid med a-kassa. SULF:s inkomstförsäkring har den stora fördelen att inkomstförsäkringen kan börja gälla efter att stödet från Trygghetsstiftelsen har tagit slut. På så sätt är det möjligt att få högre ersättning under en längre period.

Hur hög ersättning kan jag få?

Med SULF:s inkomstförsäkring kan du som mest få 80 procent av din tidigare lön, även om du tjänar över a-kassans inkomsttak. Inkomstförsäkringen ersätter som mest lönebelopp på 80 000 kronor i månaden.

Exempel: Helene har arbetat heltid i ett år men blivit arbetslös. Hennes lön var 45 000 kronor. Med SULF:s inkomstförsäkring får hon 80 procent av den lönen, vilket efter skatt blir cirka 25 565 kronor i månaden. Med bara a-kassa hade hon inte kunnat få mer än 18 990 kronor per månad efter skatt.

Som ett extra stöd från inkomstförsäkringen ingår karriärcoachning via Folksam. Du kan alltså få hjälp att hitta ditt nästa jobb samtidigt som du får ersättning.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån

Hur länge får jag ersättning?

150 ersättningsdagar ingår i SULF:s inkomstförsäkring. Den räcker alltså för halva a-kassans ersättningsperiod.

En del statligt anställda kan kombinera a-kassa med ersättning från Trygghetsstiftelsen. Då sparas dina dagar från inkomstförsäkringen tills den första ersättningen har betalats ut.

Tips! Om du som statligt anställd får stöd från Trygghetsstiftelsen, börjar SULF:s inkomstförsäkring gälla först efter att det stödet är slut. Då har du alla inkomstförsäkringens ersättningsdagar kvar.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Du kan teckna en tilläggsförsäkring om du vill förlänga tiden som inkomstförsäkringen ger ersättning. Tillägget till SULF:s inkomstförsäkring ger totalt 300 dagar och täcker alltså hela ersättningsperioden hos a-kassan.

Vad kostar SULF:s inkomstförsäkring?

Din inkomstförsäkring ingår i medlemsavgiften till SULF utan någon extra kostnad. Universitetslärare och forskare betalar samma avgift oavsett lön, och doktorander har en lägre medlemsavgift.

Vill du teckna tilläggsförsäkringen för fler dagar tillkommer en extra avgift i månaden. Glöm inte heller att du måste ha ett separat medlemskap i Akademikernas a-kassa för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen. Det medlemskapet ingår inte hos SULF.

Grundförsäkring

 • Kostnad:
  260 kr/mån

Med tilläggsförsäkring

 • Extrakostnad:
  33–198 kr/mån

Vilka villkor har SULF:s inkomstförsäkring?

För att gå med i fackförbundet SULF och därmed teckna inkomstförsäkringen, behöver du vara universitetslärare, forskare eller doktorand.

Tips! SULF:s inkomstförsäkring räknar perioder av forskarstudier eller stipendier som överhoppningsbar tid, så att du lättare kan få ersättning efter ett sådant uppehåll från arbete.

Du kan använda inkomstförsäkringen om du blir arbetslös efter minst 12 månaders medlemskap. Det är först då som du kan ansöka om ersättning. Under den kvalifikationstiden får du inte ha varit arbetslös.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

SULF hänvisar framför allt sina medlemmar till Akademikernas a-kassa, men enligt informationen på SULF:s hemsida så kan du tillhöra vilken arbetslöshetskassa du vill, så länge som det är en svensk arbetslöshetskassa som står under tillsyn av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring, och ändå omfattas av inkomstförsäkringen. För säkerhets skull kan du höra av dig till förbundet och fråga vad som gäller.

Villkor för att få teckna

 • Medlem i SULF
 • Under 66 år

Villkor för att få ut ersättning

 • Du är medlem i Akademikernas a-kassa och uppfyller deras villkor för ersättning.
 • Du har haft inkomstförsäkringen i minst 12 månader.
 • Du har inte varit arbetslös under kvalifikationstiden.