Sveriges Arkitekter inkomstförsäkring

Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring har en av de högsta inkomsttaken på marknaden. Upp till 100 000 kronor i månaden täcks av basförsäkringen, och med ett tillägg kan detta höjas till hela 160 000 kronor. De 120 dagarna som ingår i basförsäkringen kan också utökas till hela a-kassans period på 300 dagar.

Inkomstförsäkringen omfattar även utlandsmedlemmar i förbundet, så det finns inget krav på att du ska jobba i Sverige. Däremot är kraven för att få ersättning från försäkringen lite högre jämfört med en del andra inkomstförsäkringar. Dels måste du ha arbetat fler månader än vad a-kassan kräver, dels måste du också vara medlem i Akademikernas a-kassa.

Vanliga frågor om Sveriges Arkitekter

Vilka omfattas av Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring?
Sveriges Arkitekters yrkesverksamma medlemmar som också är med i Akademikernas a-kassa omfattas av inkomstförsäkringen. Dit räknas även utlandsmedlemmar och de som har varit studentmedlem men övergått till yrkesverksamt medlemskap minst sex månader innan arbetslösheten. Passiva medlemmar omfattas inte, utan då måste du först övergå till aktivt medlemskap.
Gäller Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring om jag säger upp mig själv?
Vid egen uppsägning gäller Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring bara om Akademikernas a-kassa anser att du har haft giltigt skäl till uppsägningen. Om a-kassan inte beviljar dig ersättning får du inte heller några pengar från inkomstförsäkringen.
Vad kostar Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring?
Inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften till Sveriges Arkitekter. Tecknar du en tilläggsförsäkring tillkommer en extra avgift. Du måste också betala en medlemsavgift till Akademikernas a-kassa.
Kan jag få ersättning från Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring om jag har jobbat utomlands?
Ja, i vissa fall kan du få ersättning från Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring när du har jobbat utomlands, till exempel om du gränspendlar. Så länge du blir beviljad ersättning från Akademikernas a-kassa kan du också få ersättning från inkomstförsäkringen.
Vad krävs för att få ersättning av Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring?
Kraven för ersättning är 12 månaders medlemskap i Sveriges Arkitekter och minst 12 månaders arbete under de senaste 18 månaderna. Du måste också ha blivit beviljad inkomstbaserad ersättning från Akademikernas a-kassa.

Hur hög ersättning kan jag få?

Inkomstförsäkringen ersätter tillsammans med a-kassan upp till 80 procent av din tidigare lön. Den högsta lönen som går att få ersättning för är 100 000 kronor i månaden.

Exempel: Om din månadslön är 70 000 kronor är 80 procent av den lönen 56 000 kronor före skatt. Från a-kassan får du högst 26 400 kronor. Inkomstförsäkringen fyller då i glappet mellan vad a-kassan kan ge och den ersättning som du har rätt till.

Få högre ersättning med tilläggsförsäkring 

Skulle 100 000 kronors-taket inte räcka för att täcka din lön finns det en tilläggsförsäkring som kan höja det taket. Väljer du till den kan du försäkra en månadslön på upp till 160 000 kronor i månaden.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån
Läs mer om Sveriges Arkitekters ersättningstid

Hur länge får jag ersättning?

Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring ger ersättning i 120 dagar, vilket motsvarar ungefär sex månaders arbetslöshet.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Vill du utöka ersättningen till 300 dagar kan du teckna en tilläggsförsäkring för detta. Då kompletterar inkomstförsäkringen a-kassans ersättning under en längre tid, även om du skulle behöva använda a-kassans fulla ersättningsperiod.

Vad kostar Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring?

Som medlem betalar du en månadsavgift till Sveriges Arkitekter, där din inkomstförsäkring ingår. Avgiften är densamma för alla yrkesverksamma medlemmar oavsett inkomst, men är du ansluten till Företagarservice betalar du en lägre avgift till fackförbundet.

Utöver detta tillkommer avgiften till Akademikernas a-kassa, eftersom du måste gå med där för att inkomstförsäkringen ska gälla. Du får också betala en extra avgift om du väljer till någon av tilläggsförsäkringarna.

Grundförsäkring

 • Kostnad:
  171–342 kr/mån

Med tilläggsförsäkring

 • Extrakostnad:
  Individuellt
Se exakt vad Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring kostar för dig

Vilka villkor har Sveriges Arkitekters inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen gäller för yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Arkitekter, även utlandsmedlemmar. Du ska ha varit medlem i 12 månader innan du kan få ersättning, alternativt ha varit medlem i ett annat fackförbund med inkomstförsäkring i direkt anslutning till medlemskapet i Sveriges Arkitekter.

Har du varit studentmedlem kan du tillgodoräkna dig studietiden, men du måste ska i så fall ha blivit yrkesverksam medlem minst sex månader innan du blev arbetslös. Har du varit passiv medlem behöver du ha blivit aktiv medlem senast 12 månader före arbetslösheten.

Tips! Går du med i Sveriges Arkitekter redan under studietiden, uppfyller du inkomstförsäkringens medlemskrav snabbare när du väl börjar arbeta.

Det finns också krav på hur mycket du ska ha arbetat. Den senaste 18-månadersperioden ska du ha arbetat under minst 12 kalendermånader för att ha rätt till ersättning. 

Om du säger upp dig själv gäller inkomstförsäkringen bara om a-kassan godkänner ditt skäl till uppsägningen och betalar ut ersättning utan avstängningsdagar.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Du måste vara medlem i Akademikernas a-kassa för att du ska ha rätt till inkomstförsäkringen, och få rätt till ersättning därifrån baserat på din inkomst.

Villkor för att få teckna

 • Yrkesverksam medlem i Sveriges Arkitekter
 • Medlem i Akademikernas a-kassa
 • Under 66 år

Villkor för att få ut ersättning

 • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
 • Du har arbetat minst 12 av de senaste 18 månaderna.
 • Du får inkomstbaserad ersättning från Akademikernas a-kassa.
Läs mer om Sveriges Arkitekters villkor

För mer information om Sveriges Arkitekter