Transport inkomstförsäkring

Om du arbetar i transportbranschen kan Transports inkomstförsäkring trygga din inkomst om du blir arbetslös. Den ersätter upp till 80 procent av din månadslön, oavsett hur mycket du tjänar. Antalet dagar kan du förlänga med en tilläggsförsäkring till att gälla hela a-kassans ersättningsperiod.

Priset på Transports medlemskap anpassas efter din månadslön. Det gör att varje medlem betalar efter hur mycket extra ersättning som de kan få från inkomstförsäkringen om de blir arbetslösa. Transport har inget krav på att du måste vara med i just deras a-kassa för att inkomstförsäkringen ska gälla.

Vanliga frågor om Transport

Vem omfattas av Transports inkomstförsäkring?
Du omfattas av inkomstförsäkringen som medlem i fackförbundet Transport, om du också är medlem i en svensk a-kassa och yngre än 66 år. Jobbar du inom transportnäringen, med renhållning eller med bevakning kan du gå med i förbundet och anslutas till Transports inkomstförsäkring.
Kan jag teckna Transports inkomstförsäkring via Folksam?
Den ordinarie inkomstförsäkringen ingår direkt i ditt medlemskap i Transport. Tillägget för fler ersättningsdagar tecknar du däremot via Folksam, som Transport samarbetar med gällande sin inkomstförsäkring.
Kan jag teckna tillägg till Transports inkomstförsäkring?
Ja, du kan få fler ersättningsdagar med Transports inkomstförsäkring om du tecknar ett tillägg utöver den basförsäkring som ingår.
När kan jag få ersättning från Transports inkomstförsäkring?
Du kan få ersättning när du har varit medlem i Transport och i en a-kassa i minst 12 månader. Blir du arbetslös och får beslut om a-kassa kan du ansöka om kompletterad ersättning från inkomstförsäkringen.
Gäller Transports inkomstförsäkring vid sjukdom?
Nej, du kan inte få ersättning från inkomstförsäkringen när du är sjuk.

Hur hög ersättning kan jag få?

Transports inkomstförsäkring ersätter upp till 80 procent av den inkomst du hade när du arbetade. Det innebär att du kan få full ersättning även om du tjänar mer än a-kassans tak. Det finns ingen övre gräns för hur höga löner inkomstförsäkringen ersätter.

Exempel: 80 procent av en månadslön på 35 000 kronor blir ungefär 27 000 kronor innan skatt. När sedan skatten har dragits av blir din arbetslöshetsersättning omkring 18 990 kronor från a-kassan och 1 072 kronor från inkomstförsäkringen.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån
Läs mer om Transports ersättningstid

Hur länge får jag ersättning?

Inkomstförsäkringen hos Transport gäller de 100 första dagarna i din ersättningsperiod hos a-kassan. Det innebär alltså att försäkringen kompletterar a-kassans ersättning under dessa 100 dagar.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Om du vill kunna få full ersättning även efter dag 100 kan du teckna en tilläggsförsäkring som ger dig fler dagar. Då ger inkomstförsäkringen dig full ersättning under hela a-kasseperioden på 300 dagar, det vill säga 80 procent av lönen dag 101–200 och 70 procent dag 201–300. Det finns ingen information om åldersgränsen för tilläggsförsäkringen, så kolla det med förbundet för säkerhets skull.

Vad kostar Transports inkomstförsäkring?

Din avgift för att gå med i Transport och ta del av inkomstförsäkringen baseras på vilken lön du har. Även avgiften för tilläggsförsäkringen varierar utifrån månadslön.

Tänk dock på att avgiften till a-kassan tillkommer, utöver din inkomstbaserade avgift till fackförbundet. 

Grundförsäkring

 • Kostnad:
  111–571 kr/mån

Med tilläggsförsäkring

 • Extrakostnad:
  Individuellt
Se exakt vad Transports inkomstförsäkring kostar för dig

Vilka villkor har Transports inkomstförsäkring?

För att omfattas av inkomstförsäkringen behöver du bli medlem i fackförbundet Transport. Det kan du bli om du jobbar inom transportnäringen, som exempelvis chaufför, eller med renhållning och bevakning. Du behöver också vara medlem i en a-kassa.

Ersättningen kan betalas ut först när du har haft inkomstförsäkringen i minst 12 månader. Men om du har varit med i ett annat fackförbund med en liknande inkomstförsäkring tidigare, kan du tillgodoräkna kvalifikationstiden därifrån till din nya inkomstförsäkring.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Transport har en a-kassa som du kan gå med i om du jobbar inom Transports yrkesområden. Det är dock inget krav på att du måste vara med i just den a-kassan för att omfattas inkomstförsäkringen. Du kan alltså använda Transports inkomstförsäkring även om du har en annan a-kassa.

Villkor för att få teckna

 • Medlem i Transportsarbetareförbundet
 • Medlem i en svensk a-kassa
 • Du är under 66 år

Villkor för att få ut ersättning

 • Du ska ha haft en facklig inkomstförsäkring i minst 12 månader.
 • Du ska ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader.
Läs mer om Transports villkor

För mer information om Transport