Vårdförbundet inkomstförsäkring

Vårdförbundet erbjuder sina medlemmar en bra basförsäkring vid arbetslöshet. Alla som tjänar mer än a-kassans tak omfattas av inkomstförsäkringen och kan få upp till 80 procent av sin lön, med ett tak på 60 000 kronor i månaden.

Kraven för att få ersättning från Vårdförbundets inkomstförsäkring är bara de grundläggande villkoren. Så länge du fått beslut från a-kassan och har varit medlem i Vårdförbundet i 12 månader kan du alltså ansöka om ersättning om du blir arbetslös.

Inkomstförsäkringen räcker dock som högst i 200 dagar, och kan inte förlängas till att gälla resten av a-kassans ersättningsperiod.

Vanliga frågor om Vårdförbundet

Gäller Vårdförbundets inkomstförsäkring vid sjukdom?
Nej, Vårdförbundets inkomstförsäkring ger inte ersättning vid sjukdom, utan bara vid arbetslöshet. Är du långvarigt sjukskriven ska du i stället söka sjukersättning hos Försäkringskassan.
Vem gäller Vårdförbundets inkomstförsäkring för?
Vårdförbundets inkomstförsäkring gäller för medlemmar i Vårdförbundet som är yngre än 66 år. Du kan söka ersättning när du har varit medlem i minst 12 månader i både Vårdförbundet och i a-kassan innan du blev arbetslös.
Är jag med i a-kassan automatiskt om jag går med i Vårdförbundet?
Nej, Vårdförbundet och Akademikernas a-kassa är två helt olika organisationer. Du behöver söka separat medlemskap i a-kassan för att gå med där.
Kan Folksam hjälpa mig med Vårdförbundets inkomstförsäkring?
Det är hos Folksam som du ansöker om ersättning från inkomstförsäkringen. Du kan däremot inte teckna inkomstförsäkringen där, utan du måste gå med i Vårdförbundet för att bli ansluten till inkomstförsäkringen.
Hur ansöker jag om ersättning från Vårdförbundets inkomstförsäkring?
På Folksams hemsida finns en blankett som du ska fylla i och skicka in för att ansöka om ersättning. Du ska då skicka med ditt beslut om ersättning från a-kassan tillsammans med din ansökan.
När slutar Vårdförbundets inkomstförsäkring att gälla?
Vårdförbundets inkomstförsäkring slutar att gälla den första dagen i den månad som du fyller 66 år. Innan dess slutar den bara gälla om du går ur Vårdförbundet, eller ifall gruppavtalet som Vårdförbundet förhandlat fram med Folksam skulle upphöra.

Hur hög ersättning kan jag få?

Om du skulle förlora jobbet kan Vårdförbundets inkomstförsäkring ge dig upp till 80 procent av den månadslön du hade när du arbetade. Det går att försäkra en lön på högst 60 000 kronor med inkomstförsäkringen.

Exempel: Frida tjänar 37 000 kronor i månaden, och kan därmed inte få full ersättning för sin lön från a-kassan om hon skulle bli arbetslös. A-kassan betalar nämligen ut högst 18 990 kronor efter skatt. Om Frida blir medlem i Vårdförbundet ingår en inkomstförsäkring som kompletterar den ersättningen, så att hon får cirka 21 000 kronor i stället. Det motsvarar 80 procent av den lön hon har kvar efter skatt.

Räkna ut din ersättning vid arbetslöshet

kr/mån
kr/mån
Din ersättning
(före skatt)
kr/mån
Läs mer om Vårdförbundets ersättningstid

Hur länge får jag ersättning?

Vårdförbundets inkomstförsäkring kan komplettera din ersättning från a-kassan i högst 200 dagar. Tar det längre tid än så att hitta ett jobb får du bara a-kassans ersättning under den återstående tiden av a-kasseperioden.

Vad kostar Vårdförbundets inkomstförsäkring?

Vårdförbundet har en fast medlemsavgift för sina yrkesverksamma och företagande medlemmar. Inkomstförsäkringen ingår i den avgiften.

Det gör dock inte a-kassan, så kom ihåg att du måste bli medlem även där för att kunna få ersättning om du blir arbetslös.

Tänk på! Du måste gå med i både Vårdförbundet och a-kassan för att inkomstförsäkringen ska gälla.

Grundförsäkring

Max lön att försäkra:60 000 kr/mån
Max ersättningsperiod:200 dagar
Kvalificeringstid:12 månader
Läs mer om Vårdförbundets inkomstförsäkring

Vilka villkor har Vårdförbundets inkomstförsäkring?

Medlemmar i Vårdförbundet får inkomstförsäkringen som en av sina medlemsförmåner. De omfattas sedan av försäkringen fram till att de fyller 66 år, så länge de är medlemmar i förbundet och tjänar över a-kassans inkomsttak. Är du sjuksköterska, barnmorska, röntgensjuksköterska eller biomedicinsk analytiker kan du bli medlem i Vårdförbundet.

Blir du arbetslös kan du söka ersättning från inkomstförsäkringen om du har haft den i minst 12 månaders tid. Du behöver också uppfylla a-kassans medlemsvillkor på 12 månader. Du behöver först bli beviljad ersättning från a-kassan innan du kan söka ersättning även från inkomstförsäkringen.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Medlemmar i Vårdförbundet hänvisas till Akademikernas a-kassa. Det framgår dock inte från förbundets information om just denna a-kassa är ett krav för att kunna använda inkomstförsäkringen, eller om det även går bra med en annan a-kassa. Kontakta därför supporten och hör vad som gäller.

Villkor för att få teckna

  • Medlem i Vårdförbundet
  • Medlem i en a-kassa
  • Under 66 år

Villkor för att få ut ersättning

  • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
  • Du är arbetslös och får ersättning från a-kassan.
Läs mer om Vårdförbundets villkor

För mer information om Vårdförbundet