Jobbgarant inkomstförsäkring

4.7

Vårt omdöme om Jobbgarants inkomstförsäkring

Oavsett vilken bransch du jobbar i kan du teckna Jobbgarants inkomstförsäkring som en trygghet ifall du skulle förlora jobbet. Inkomsttaket på 100 000 är bland de högsta på marknaden, och väljer du en längre ersättningsperiod ingår dessutom juridisk hjälp vid uppsägningstvister, som motsvarar det stöd du kan få när du har inkomstförsäkring via ett fackförbund.

Om du skulle byta till Jobbgarants inkomstförsäkring från en facklig inkomstförsäkring, kan du ta med dig kvalifikationstiden från den fackliga försäkringen. Det som kan vara en nackdel om du är arbetslös länge är att Jobbgarants inkomstförsäkring inte täcker alla a-kassans 300 ersättningsdagar.

Fördelar
  • Gäller alla branscher
  • Välj antal ersättningsdagar
  • Behåll kvalifikationstiden från facklig inkomstförsäkring
Nackdelar
  • Räcker inte hela a-kassans ersättningsperiod
Gå till Jobbgarant

Hur hög ersättning ger Jobbgarants inkomstförsäkring?

Jobbgarants inkomstförsäkring ger dig 80 procent av din tidigare lön i ersättning om du blir arbetslös. Du kan som högst försäkra en månadslön på 100 000 kronor med Jobbgarants inkomstförsäkring. Det innebär att du som tjänar mer än så, ändå inte kan få mer än högst 80 procent av 100 000 kronor i ersättning.

Exempel: Egenföretagaren Martin tjänar 40 000 kronor i månaden före skatt, men företaget går i konkurs. Under den första arbetslösa tiden kan a-kassan ge honom 18 990 kronor efter skatt. Jobbgarants inkomstförsäkring täcker upp för de 3 775 kronor som saknas för att han ska komma upp i 80 procent av sin nettolön, vilket sammanlagt blir 22 765 kronor i månaden.

Har du tecknat Jobbgarants Inkomstförsäkring Medium eller Large ingår även biträdeshjälp vid uppsägningstvist. Det innebär att du kan få juridisk rådgivning och medlingshjälp i tvister som gäller uppsägning, varsel, omplacering och liknande frågor. Du kan också få hjälp om tvisten skulle gå vidare till rättegång.

Du kan också få ersättning för kostnader i samband med tvisten, till exempel för ombud, utredning och rättegång, på upp till 300 000 kronor. 20 procent av kostnaderna betalar du själv i självrisk.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
100 000 kr/mån -

Hur länge får man ersättning från Jobbgarants inkomstförsäkring?

Jobbgarants inkomstförsäkring går att teckna på tre olika nivåer, beroende på hur länge du vill kunna få ersättning om du blir arbetslös. Du kan välja mellan 66 dagar med Inkomstförsäkring Small, 132 dagar för Inkomstförsäkring Medium, eller 264 dagar med med Inkomstförsäkring Large. Det motsvarar tre, sex respektive tolv månaders ersättning.

Inkomstförsäkring Small Inkomstförsäkring Medium Inkomstförsäkring Large
66 dagar 132 dagar 264 dagar

Vilka villkor har Jobbgarants inkomstförsäkring?

Du kan teckna Jobbgarants inkomstförsäkring om du är mellan 18 och 60 år, bor och är folkbokförd i Sverige, och är medlem i någon av Sveriges a-kassor. Vilken bransch du jobbar i spelar alltså ingen roll.

Är du anställd behöver du ha en förhandsavtalad anställningstid på minst 12 månader hos din arbetsgivare. Så länge det kravet är uppfyllt spelar det ingen roll om det är en tillsvidareanställning, visstidsanställning eller provanställning. Du kan också teckna inkomstförsäkringen om du är delägare i ett fåmansaktiebolag och har en tillsvidareanställning i bolaget.

Tänk på! Kvalifikationstiden är längre om du försäkrar mer än 80 000 kronor i månadslön.

För att få ut ersättning från inkomstförsäkringen behöver du, förutom villkoren ovan, ha haft inkomstförsäkringen ett visst antal månader. Har du försäkrat en månadslön på högst 80 000 kronor gäller 12 månader. Om din försäkrade månadslön är högre än så gäller i stället 18 månader.

Har du haft en facklig inkomstförsäkring tidigare och du vill byta till Jobbgarants försäkring, får du räkna med din kvalifikationstid från den förra inkomstförsäkringen.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Jobbgarants inkomstförsäkring gäller oavsett vilken a-kassa du är medlem i. Vilken a-kassa du väljer påverkar dock priset på din inkomstförsäkring.

Villkor för att omfattas av försäkringen
  • Bosatt och folkbokförd i Sverige
  • Mellan 18 och 60 år
  • Medlem i en svensk a-kassa
  • Anställd med 12 månaders förhandsavtalad anställningstid, eller delägare i fåmansaktiebolag
Villkor för att få ersättning
  • Du ska ha haft inkomstförsäkring i 12 eller 18 månader, beroende på vad du tjänar.
  • Du är under 65 år

Vad kostar inkomstförsäkringen från Jobbgarant?

Din lön före skatt och vilken a-kassa du är med i är saker som påverkar vad du betalar för Jobbgarants inkomstförsäkring. Kostnaden varierar också mellan Inkomstförsäkring Small, Medium och Large, med högre pris ju fler dagar som ingår i försäkringen.

Kontakta Jobbgarant

Jobbgarant tar emot frågor via telefon eller e-post. Telefontiden är dock begränsad till förmiddagar måndag till torsdag. Du behöver också kontakta Jobbgarant för att lämna skadeanmälan om du blir arbetslös och vill söka ersättning.

Jobbgarant är en del av Svenska Försäkringskoncept AB, en registrerad försäkringsförmedling som står under Finansinspektionens tillsyn.

Kanal Länk
Chat -
E-post Skicka e-post
Facebook Gå till Facebook
Telefon Ring 010-3303080
Twitter
Mer information

Evelina Grenehed

Skribent

Skriv ett omdöme

Omdömen om Jobbgarant

Dåligt att de inte har 300 dagar som a-kassan.
av Daniel