Kompletterande inkomstförsäkring

En kompletterande inkomstförsäkring är ett bra alternativ för dig som är medlem i ett fackförbund där det ingår en inkomstförsäkring men som inte försäkrar hela din lön. Vissa fackliga inkomstförsäkringar har ett relativt lågt tak för vilken lön man kan försäkra och det kan därför vara bra att teckna en kompletterande inkomstförsäkring för att försäkra hela din lön vid arbetslöshet.

Tips! En kompletterande inkomstförsäkring kan ofta tecknas till en relativt låg kostnad eftersom att den enbart är ett komplement till din nuvarande inkomstförsäkring.

Den stora anledningen till varför du kan gynnas av en kompletterande inkomstförsäkring är för att du kan få både högre ersättning och få ersättningen under en längre period om du blir ofrivilligt arbetslös. Du bör teckna en kompletterande inkomstförsäkring om:

  • Din nuvarande inkomstförsäkring har en ersättningstid som är kortare än 300 dagar. En ersättningstid längre än 300 dagar går inte att uppnå eftersom det är den lagstadgade maximala ersättningstiden. Har du en inkomstförsäkring som har en ersättningstid på mindre än 300 dagar kan du utöka ersättningstiden med hjälp av en kompletterande inkomstförsäkring.
  • Din nuvarande inkomstförsäkring inte täcker din tidigare inkomst. Många fackliga inkomstförsäkringar har ett maxbelopp för hur hög lön man försäkrar. Det innebär att om du tjänar mer än maxbeloppet kommer du inte få 80 % av din tidigare lön i ersättning. Genom att teckna en kompletterande inkomstförsäkring kan du vara säker på att du faktiskt får ut så pass mycket ersättning som går.

Om minst ett av dessa kriterier stämmer in på dig bör du teckna en kompletterande inkomstförsäkring för att vara säker på att din inkomst är försäkrad om du skulle förlora ditt jobb. Genom en fullt täckande inkomstförsäkring kan du söka nya jobb utan att behöva oroa dig för din ekonomiska situation.