Kyrkans Akademikerförbund inkomstförsäkring

4.5

Vårt omdöme om Kyrkans Akademikerförbunds inkomstförsäkring

Jobbar du inom Svenska kyrkan har Kyrkans Akademikerförbund en bra inkomstförsäkring att erbjuda dig. Det finns ingen övre gräns för vilken lön du kan försäkra, vilket är en fördel för alla som inte kan få full ersättning bara från a-kassan. Din medlemsavgift, där inkomstförsäkringen ingår, bestäms också utifrån vilken inkomst du har per månad.

200 ersättningsdagar ingår i försäkringen, vilket är fler dagar än de flesta basförsäkringar som fackförbund erbjuder. Däremot finns ingen tilläggsförsäkring som du kan teckna för att förlänga ersättningsperioden till a-kassans 300 dagar. Vill du göra det måste du teckna en privat inkomstförsäkring.

Fördelar
  • Inget inkomsttak
  • 200 ersättningsdagar ingår
  • Avgiften anpassas efter lön
Nackdelar
  • Räcker inte hela a-kassans ersättningsperiod
Gå till Kyrkans Akademikerförbund

Hur hög ersättning ger Kyrkans Akademikerförbunds inkomstförsäkring?

Med inkomstförsäkringen hos Kyrkans Akademikerförbund kan du få upp till 80 procent av din tidigare lön i ersättning. Det finns inget tak för ersättningen, utan 80 procent gäller oavsett hur mycket du tjänar i månaden.

Exempel: Ian tjänar 40 000 kronor i månaden, vilket blir ungefär 30 686 kronor efter skatt. När han förlorar sitt arbete får han cirka 18 990 kronor från a-kassan. Eftersom han är medlem i Kyrkans Akademikerförbund får han ytterligare ersättning från deras inkomstförsäkring, så att han totalt får omkring 22 765 kronor efter skatt.
Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
Inget tak -

Hur länge får man ersättning från Kyrkans Akademikerförbunds inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen räcker i 200 dagar, vilket innebär att du kan få upp till 80 procent av din inkomst under hela den tiden om du blir arbetslös länge. Efter de 200 dagarna sjunker a-kassans ersättning, och inkomstförsäkringen ger inga extra pengar.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
200 dagar -

Vilka villkor har Kyrkans Akademikerförbunds inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet när du går med i Kyrkans Akademierförbund. Du kan bli medlem om du har en akademisk utbildning och arbetar inom Svenska kyrkan.

Du omfattas av inkomstförsäkringen från att du blir medlem till månaden innan du fyller 65 år.

Tips! Blir du uppsagd kan du ha rätt till stöd från Kyrkans trygghetsråd när du söker nytt jobb. Det kan därför vara bra att kolla upp om du blir arbetslös.

Kvalifikationstiden för inkomstförsäkringen är 12 månader. Det betyder att du kan få ersättning från inkomstförsäkringen först 12 månader efter att du blev medlem. Under dessa 12 månader får du inte ha varit arbetslös.

Har du haft en annan facklig inkomstförsäkring i direkt anslutning till Kyrkans Akademikerförbunds, kan du tillgodoräkna dig kvalifikationstiden från den förra försäkringen.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Kyrkans Akademikerförbund har ett nära samarbete med Akademikernas a-kassa. Därför behöver du vara medlem i den a-kassan för att få använda inkomstförsäkringen.

Tänk också på att du bara kan få ersättning från inkomstförsäkringen om du blir beviljad ersättning från a-kassan.

Villkor för att omfattas av försäkringen
  • Medlem i Kyrkans Akademikerförbund
  • Under 65 år
Villkor för att få ersättning
  • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
  • Du har inte varit arbetslös under kvalifikationstiden.
  • Du uppfyller a-kassans villkor för ersättning.

Vad kostar inkomstförsäkringen från Kyrkans Akademikerförbund?

Din avgift till Kyrkans Akademikerförbund anpassas efter vilken månadslön du har. Eftersom inkomstförsäkringen ingår i avgiften, betalar du på så sätt efter hur stor nytta du har av inkomstförsäkringen.

För att inkomstförsäkringen ska gälla behöver du också gå med i Akademikernas a-kassa. Dit betalar du en separat medlemsavgift.

Tänk på! Om din lön eller anställning ändras behöver du meddela Kyrkans Akademikerförbund om det. Både avgiften och din ersättning från inkomstförsäkringen styrs nämligen av lönen du har registrerat.

Kontakta Kyrkans Akademikerförbund

Folksam kan svara på frågor som rör din inkomstförsäkring hos Kyrkans Akademikerförbund. Till förbundet kan du höra av dig för frågor som rör medlemskapet eller avgifter till förbundets medlemsservice.

Kontaktuppgifter till Folksam
0771-950 950
Folksam: Kyrkans Akademikerförbund inkomstförsäkring

Kanal Länk
Chat -
E-post Skicka e-post
Facebook Gå till Facebook
Telefon Ring 08-441 85 70
Twitter
Mer information

Evelina Grenehed

Skribent

Skriv ett omdöme

Omdömen om Kyrkans Akademikerförbund

Kyrkans Akademikerförbund har inga omdömen ännu