Lärarförbundet inkomstförsäkring

3.6

Vårt omdöme om Lärarförbundets inkomstförsäkring

Som yrkesverksam lärare eller skolledare kan du säkra din inkomst vid arbetslöshet genom att gå med i Lärarförbundet, och därmed anslutas till deras inkomstförsäkring. Inkomsttaket på 60 000 är relativt högt, och de 200 ersättningsdagarna som ingår är mer generösa än flera andra fackförbunds basförsäkringar.

Däremot erbjuder Lärarförbundet inga tilläggsförsäkringar. Det gör att du inte kan försäkra en högre lön eller förlänga antalet dagar hos inkomstförsäkringen via förbundet, utan i så fall behöver du teckna ett privat tillägg.

Fördelar
  • Ingår i medlemsavgiften
  • Bra nivå på inkomsttaket
  • 200 ersättningsdagar ingår
Nackdelar
  • Inga tilläggsförsäkringar
Gå till Lärarförbundet

Hur hög ersättning ger Lärarförbundets inkomstförsäkring?

Lärarförbundets inkomstförsäkring ersätter upp till 80 procent av löner på högst 60 000 kronor i månaden. Det innebär alltså att du som tjänar upp till det inkomsttaket kan få ut högsta möjliga ersättning med inkomstförsäkringen.

Exempel: Frida hade en månadslön på 40 000 kronor före skatt, men har nu blivit arbetslös. Hennes inkomst efter skatt var cirka 30 700 kronor när hon arbetade, men från a-kassan får hon bara ut 18 990 kronor efter skatt. Är Frida medlem i Lärarförbundet får hon ytterligare ersättning från inkomstförsäkringen och kommer upp i cirka 22 800 kronor i månaden.

Har du en högre lön kan du fortfarande få 80 procent av 60 000 kronor, men inkomstförsäkringen kan inte ersätta den del av lönen som överskrider det inkomsttaket.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
60 000 kr/mån -

Hur länge får man ersättning från Lärarförbundets inkomstförsäkring?

Lärarförbundets inkomstförsäkring ger ersättning i 200 ersättningsdagar. Under hela den tiden kan du alltså få din högsta möjliga ersättning om du är arbetslös.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
200 dagar -

Vilka villkor har Lärarförbundets inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringen ingår för yrkesaktiva medlemmar i Lärarförbundet.  Du kan gå med i förbundet om du arbetar som lärare eller skolledare. Du måste också vara medlem i en a-kassa för att inkomstförsäkringen ska gälla dig.

Precis som för alla inkomstförsäkringar är den övre åldersgränsen 65 år.

Tänk på! Om du är dubbelansluten till två fackförbund måste Lärarförbundet vara ditt primära förbund för att deras inkomstförsäkring ska gälla dig.

När du ansöker om ersättning behöver du ha varit medlem i minst 12 månader, och du får inte ha varit arbetslös under den tiden. Du kan tillgodoräkna dig medlemstid från ett annat fackförbund med obligatorisk inkomstförsäkring, så länge inget uppehåll uppstod vid bytet.

Lärarförbundets inkomstförsäkring gäller även vid egen uppsägning, så länge a-kassan anser att du har haft ett giltigt skäl för att säga upp dig och beviljar dig ersättning först.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Lärarförbundets inkomstförsäkring ställer inget krav på att du ska vara medlem i en specifik a-kassa. Däremot är det Lärarnas a-kassa som specifikt riktar sig till lärare.

Villkor för att omfattas av försäkringen
  • Medlem i Lärarförbundet
  • Medlem i en a-kassa
  • Under 65 år
Villkor för att få ersättning
  • Du har haft inkomstförsäkring i 12 månader.
  • Du har inte varit arbetslös under kvalifikationstiden.
  • Du blir beviljad ersättning från a-kassan.

Vad kostar inkomstförsäkringen från Lärarförbundet?

Inkomstförsäkringen ingår i medlemsavgiften du betalar till Lärarförbundet. Det finns två nivåer av medlemsavgiften beroende på din sysselsättningsgrad. Arbetar du 75 procent eller mer betalar du den högre avgiften, och arbetar du mindre än 75 procent betalar du den lägre avgiften.

Tips! De första tre månaderna av medlemskapet är gratis. 

Tänk på att medlemsavgiften till a-kassan tillkommer. Inget sådant medlemskap ingår i avgiften till Lärarförbundet.

Kontakta Lärarförbundet

Lärarförbundets inkomstförsäkring hanteras av Lärarförsäkringar. Dit kan du vända dig om du har frågor om inkomstförsäkringen eller vill ansöka om ersättning.

Lärarförbundet kan svara på frågor som rör deras medlemskap och avgifter, men inte frågor som direkt rör inkomstförsäkringen.

Kontaktuppgifter till Lärarförsäkringar
0771-21 09 09
Lärarförsäkringar: Lärarförbundet inkomstförsäkring

Kanal Länk
Chat -
E-post
Facebook Gå till Facebook
Telefon Ring 0770-330303
Twitter Gå till Twitter
Mer information

Evelina Grenehed

Skribent

Skriv ett omdöme

Omdömen om Lärarförbundet

Lärarförbundet har inga omdömen ännu