Lärarnas Riksförbund inkomstförsäkring

3.6

Vårt omdöme om Lärarnas Riksförbunds inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring för upp till 60 000 kronor ingår i medlemskapet när du går med i Lärarnas Riksförbund. Det ger dig extra ekonomisk trygghet utöver vad a-kassan kan ge om du skulle bli arbetslös. Detta extra skydd gäller i upp till 200 dagar, vilket är två tredjedelar av a-kassans fulla ersättningsperiod.

Dessvärre finns inga tilläggsförsäkringar du kan komplettera med för att utöka inkomstförsäkringen. Det verkar också krävas att du är medlem i Akademikernas a-kassa för att inkomstförsäkringen ska gälla dig.

Fördelar
  • Ingår i medlemskapet
  • Bra nivå på inkomsttaket
  • 200 ersättningsdagar ingår
Nackdelar
  • Erbjuder inga tilläggsförsäkringar
Gå till Lärarnas Riksförbund

Hur hög ersättning ger Lärarnas Riksförbunds inkomstförsäkring?

Du får upp till 80 procent av din lön i ersättning, om du har Lärarnas Riksförbunds inkomstförsäkring. Det gäller för löner upp till 60 000 kronor i månaden.

Har du en högre lön än så kan du ändå försäkra upp till 60 000 kronor, men inte den delen av lönen som överskrider detta.

Exempel: Efter skatt får du bara ut högst 18 990 kronor i månaden efter skatt från a-kassan, oavsett om du tjänar 25 000 kronor eller 60 000 kronor. Via Lärarnas Riksförbund har du en inkomstförsäkring som kompletterar ersättningen så att du når upp till 80 procent av din månadslön efter skatt. För löner på 60 000 blir den ersättningen cirka 33 300 kronor efter skatt.
Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
60 000 kr/mån -

Hur länge får man ersättning från Lärarnas Riksförbunds inkomstförsäkring?

De första 200 dagarna av a-kassans ersättningsperiod kan du få ersättning även från inkomstförsäkringen. Under hela den tiden kan du alltså få ut 80 procent av din lön om du har Lärarnas Riksförbunds inkomstförsäkring.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
200 dagar -

Vilka villkor har Lärarnas Riksförbunds inkomstförsäkring?

När du blir medlem i Lärarnas Riksförbund ansluts du till inkomstförsäkringen automatiskt. Den gäller sedan så länge du är aktiv medlem och inte har fyllt 65 år. För att gå med i förbundet behöver du vara antingen lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Du behöver ha inkomstförsäkringen i 12 månader innan du kan få ersättning, och under den tiden får du inte ha varit arbetslös. Har du haft en inkomstförsäkring hos ett annat fackförbund och sedan bytt till Lärarnas Riksförbund, kan du tillgodoräkna dig tiden därifrån.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Lärarnas Riksförbund är anslutna till Akademikernas a-kassa, och hänvisar därför sina medlemmar dit. Medlemskap i just den a-kassan är en förutsättning för att inkomstförsäkringen ska omfatta dig.

Villkor för att omfattas av försäkringen
  • Medlem i Lärarnas Riksförbund
  • Medlem i Akademikernas a-kassa
  • Under 65 år
Villkor för att få ersättning
  • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
  • Du har inte varit arbetslös under kvalifikationstiden.
  • Du uppfyller a-kassans krav och får ersättning därifrån.

Vad kostar inkomstförsäkringen från Lärarnas Riksförbund?

Inkomstförsäkringen ingår i din medlemsavgift till Lärarnas Riksförbund. Jobbar du mellan 75 procent och heltid betalar du den ordinarie medlemsavgiften, och jobbar du mindre än 75 procent betalar du halva avgiften.

Ännu en månadsavgift tillkommer när du blir medlem i Akademikernas a-kassa. Den ingår alltså inte i avgiften för förbundet med tillhörande inkomstförsäkring.

Kontakta Lärarnas Riksförbund

Vart du ska vända dig för att få veta mer beror på vad du har frågor om. Försäkringsförmedlaren Lärarförsäkringar svarar på frågor som rör inkomstförsäkringen och ersättning därifrån, medan Lärarnas Riksförbund tar emot frågor om medlemskapet i förbundet eller a-kassan.

Kontaktuppgifter till Lärarförsäkringar
0771-21 09 09
Lärarförsäkringar: Lärarnas Riksförbund inkomstförsäkring

Kanal Länk
Chat -
E-post Skicka e-post
Facebook Gå till Facebook
Telefon Ring 08-6132700
Twitter Gå till Twitter
Mer information

Evelina Grenehed

Skribent

Skriv ett omdöme

Omdömen om Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund har inga omdömen ännu