Ledarna inkomstförsäkring

4.6

Vårt omdöme om Ledarnas inkomstförsäkring

Som chef är Ledarnas inkomstförsäkring en trygg försäkring att ha om du skulle bli av med jobbet. Försäkringen täcker upp till 80 000 kronor i månadslön, så att den ekonomiska omställningen inte blir lika stor under tiden som arbetslös. Skulle du behöva höja inkomsttaket ytterligare eller utöka antalet ersättningsdagar kan du teckna tilläggsförsäkringar för detta.

Ledarna ställer inget krav på medlemskap i a-kassan för att du ska omfattas av inkomstförsäkringen. Du kan alltså använda inkomstförsäkringen även om du bara har rätt till den lägre grundersättningen från a-kassan när du är arbetslös. Detta skiljer Ledarnas inkomstförsäkring från andra inkomstförsäkringar på marknaden.

Fördelar
  • Högt inkomsttak
  • Kan utökas med tilläggsförsäkringar
  • Inget krav på medlemskap i a-kassa
Nackdelar
  • Räcker inte hela a-kassans period
Gå till Ledarna

Hur hög ersättning ger Ledarnas inkomstförsäkring?

Ledarnas inkomstförsäkring ersätter upp till 80 procent av din tidigare inkomst. Försäkringen har ett lönetak som ligger på 80 000 kronor i månaden. Tjänar du mer än så kan du få högst 80 procent av detta lönetak.

Exempel: Sofia har arbetat som chef, men blivit uppsagd. Med en lön på 60 000 kronor i månaden, och alltså kring 41 450 kronor efter skatt, kan hon få ut cirka 33 300 kronor i ersättning med både inkomstförsäkring och a-kassa. Hade hon bara haft a-kassa skulle hon bara ha få 18 990 kronor efter skatt.

Få högre ersättning med tilläggsförsäkring 

Tjänar du mer än 80 000 kronor i månaden och vill få ut mer av din inkomstförsäkring, finns det ett tillägg som du kan teckna. Tilläggsförsäkringen höjer taket till 120 000 kronor i månaden, så att du kan få ut full ersättning från din inkomstförsäkring.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
80 000 kr/mån 120 000 kr/mån

Hur länge får man ersättning från Ledarnas inkomstförsäkring?

Ledarnas inkomstförsäkring betalar ut ersättning i 150 ersättningsdagar. Det betyder att du kan få din högsta möjliga ersättning under halva a-kassans ersättningsperiod.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Du kan teckna en tilläggsförsäkring som förlänger ersättningsperioden till 250 dagar. Då räcker din inkomstförsäkring även under en längre periods arbetslöshet, om än inte under hela a-kassans period på 300 dagar.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
150 dagar 250 dagar

Vilka villkor har Ledarnas inkomstförsäkring?

Du omfattas av Ledarnas inkomstförsäkring när du blir medlem i Ledarna, fackförbundet för chefer. Dock gäller den inte för studentmedlemmar och pensionärsmedlemmar. Du måste också vara under 65 år för att inkomstförsäkringen ska gälla dig.

För att söka ersättning behöver du ha haft inkomstförsäkringen i 12 månader innan du blev arbetslös. Har du tidigare haft en inkomstförsäkring hos ett annat fackförbund kan du räkna med den medlemstiden. I så fall är det viktigt att det inte skedde något uppehåll mellan medlemskapen.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Du måste inte vara medlem i en a-kassa för att Ledarnas inkomstförsäkring ska gälla dig. Utan medlemskap i a-kassan kan du ändå få en viss grundersättning, och inkomstförsäkringen kompletterar även denna ersättning. Dock kommer du i så fall inte upp i 80 procent av din lön, utan den totala ersättningen blir betydligt lägre än så.

Tänk på! Som medlem i en a-kassa får du ut mycket mer i arbetslöshetsersättning än om du inte är medlem.

Oavsett om du är medlem i en a-kassa eller inte, måste du bli beviljad grundersättning eller inkomstbaserad ersättning från någon a-kassa för att kunna använda inkomstförsäkringen.

Villkor för att omfattas av försäkringen
  • Medlem i Ledarna
  • Under 65 år
Villkor för att få ersättning
  • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader
  • Du beviljas grundersättning eller inkomstbaserad ersättning från a-kassan.

Vad kostar inkomstförsäkringen från Ledarna?

Din inkomstförsäkring ingår som en del i medlemskapet, utan någon extra kostnad utöver medlemsavgiften. Månadsavgiften för att vara medlem varierar beroende på vilken bransch du jobbar inom. 

Väljer du att lägga till en tilläggsförsäkring tillkommer en extra kostnad för detta.

Kontakta Ledarna

Det är främst försäkringsbolaget Bliwa som kan svara på frågor om inkomstförsäkringen. Det är de som administrerar försäkringen, och det är också hos dem som du ansöker om ersättning.

Ledarna kan svara på frågor som rör medlemskapet i förbundet, deras avgifter och övriga medlemsförmåner.

Kontaktuppgifter till Bliwa
08-696 22 80
Bliwa: Ledarnas inkomstförsäkring

Kanal Länk
Chat -
E-post Skicka e-post
Facebook Gå till Facebook
Telefon Ring 0200-87 11 11
Twitter Gå till Twitter
Mer information

Evelina Grenehed

Skribent

Skriv ett omdöme

Omdömen om Ledarna

Toppstyrt med många skandaler. Dyrt och dina pengar går resor och tjänstebilar till dom ledarna av Ledarna som har tämligen hög lön..
av Max Pettersson