Naturvetarna inkomstförsäkring

4.5

Vårt omdöme om Naturvetarnas inkomstförsäkring

Naturvetarnas inkomstförsäkring gäller förbundets medlemmar oavsett om de är anställda, företagare eller chefer. Försäkringen har ett generöst inkomsttak på 100 000 kronor i månaden, och skulle du ändå behöva utöka det taket finns det en tilläggsförsäkring för detta.

Antalet ersättningsdagar som ingår är 150 dagar, men även dessa kan utökas med en tilläggsförsäkring. I så fall får du hela 330 dagar, vilket är extra bra för dig som har barn under 18 år och därmed kan bli beviljad a-kassa längre.

Dock har Naturvetarna vissa arbetsvillkor för inkomstförsäkringen, som är högre än dem som a-kassan ställer. Dessutom kan du bara använda inkomstförsäkringen om du är medlem i en specifik a-kassa, nämligen Akademikernas a-kassa.

Fördelar
  • Högt inkomsttak
  • Gäller anställda, egenföretagare och chefer
  • Tilläggsförsäkring med mer än 300 dagar
Nackdelar
  • Hårdare arbetsvillkor än a-kassan
  • Krav på specifik a-kassa
Gå till Naturvetarna

Hur hög ersättning ger Naturvetarnas inkomstförsäkring?

Naturvetarnas inkomstförsäkring försäkrar löner upp till 100 000 kronor i månaden. Så länge din inkomst befinner sig inom det taket kan du få upp till 80 procent av din lön i ersättning om du blir arbetslös.

Exempel: Nils blir uppsagd från sitt jobb, där han tjänade 80 000 kronor i månaden före skatt. 80 procent av detta är 64 000 kronor. Dock kan a-kassan inte ge Nils mer än 26 400 kronor i ersättning före skatt. Därför behöver han en inkomstförsäkring för att komma upp i 64 000 kronor före skatt.

Få högre ersättning med tilläggsförsäkring 

Om du tjänar över inkomstförsäkringens tak kan du teckna en tilläggsförsäkring för att höja taket. Du kan då utöka taket med upp till 60 000 kronor, så att du säkert får ut din högsta möjliga ersättning om du skulle förlora jobbet.

Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
100 000 kr/mån 160 000 kr/mån

Hur länge får man ersättning från Naturvetarnas inkomstförsäkring?

Den inkomstförsäkring som ingår hos Naturvetarna ger 150 dagars ersättning. Det innebär att du kan få kompletterad ersättning i upp till halva a-kassans ordinarie ersättningsperiod.

Få ersättning fler dagar med tilläggsförsäkring

Naturvetarnas inkomstförsäkring går att förlänga med ytterligare 180 ersättningsdagar. Det innebär att du kan komplettera a-kassans ersättning i upp till 330 dagar totalt.

A-kassans ersättningsperiod har vanligtvis bara 300 dagar. Men om du har barn som är under 18 år kan du få upp till 450 dagars ersättning. I det fallet kan alltså inkomstförsäkringen räcka i ytterligare några dagar.

Tänk på! Du kan bara få fler än 300 dagars ersättning om du har barn under 18 år.
Grundförsäkring Med tilläggsförsäkring
150 dagar 330 dagar

Vilka villkor har Naturvetarnas inkomstförsäkring?

Först och främst behöver du bli medlem i Naturvetarna för att inkomstförsäkringen ska gälla dig. Kraven för att bli medlem är att du antingen har en naturvetenskaplig kandidatexamen, har en pågående sådan utbildning eller bedöms ha motsvarande arbetslivserfarenhet. Även företagare, chefer och studenter kan gå med i förbundet.

Sedan behöver du ha inkomstförsäkringen i 12 månader utan avbrott innan du kan ansöka om ersättning. Du kan räkna med medlemstid hos ett annan fackförbund där det också har ingått en inkomstförsäkring.

Tänk på! Naturvetarnas inkomstförsäkring har hårdare arbetsvillkor än a-kassan. Kolla därför upp om du har rätt till ersättning från båda eller bara från a-kassan när du blir arbetslös.

Det krävs även att du uppfyller ett visst arbetsvillkor under de senaste 18 månaderna innan du blev arbetslös. Det innebär att du måste ha jobbat minst halvtid under åtminstone 12 av dessa månader. Det arbetsvillkoret är hårdare än a-kassans krav, som kräver sex månaders arbete under 12 månader.

Vilken a-kassa måste jag vara med i?

Inkomstförsäkringen kompletterar bara ersättning från Akademikernas a-kassa, och ingen annan a-kassa. Du behöver också uppfylla deras villkor för att få ersättning. Bland annat måst du ha varit medlem i ett visst antal månader.

Tänk på! Medlemskapet hos Akademikernas a-kassa ingår inte i din medlemsavgift hos Naturvetarna, men krävs för att du ska kunna få ersättning.
Villkor för att omfattas av försäkringen
  • Medlem i Naturvetarna
Villkor för att få ersättning
  • Du har haft inkomstförsäkring i minst 12 månader.
  • Du har arbetat minst 80 timmar i månaden under 12 av de närmaste 18 månaderna.
  • Du är medlem i Akademikernas a-kassa och beviljas ersättning därifrån.

Vad kostar inkomstförsäkringen från Naturvetarna?

Naturvetarnas inkomstförsäkring ingår i medlemsavgiften, som är densamma för alla som tjänar mer än 20 000 kronor. Det är också den lönegruppen som har störst nytta av inkomstförsäkringen, eftersom de flesta inte får sin fulla ersättning från a-kassan under hela eller delar av ersättningsperioden.

Tips! Om din månadsinkomst blir under 20 000 kronor en period, till exempel när du har a-kassa, kan du få reducerad medlemsavgift till Naturvetarna.

I Naturvetarnas avgift ingår inte medlemskap i Akademikernas a-kassa. Du behöver därför teckna ytterligare ett medlemskap för att din inkomst ska vara försäkrad vid framtida arbetslöshet.

Kontakta Naturvetarna

Naturvetarnas inkomstförsäkring administreras av Sacos gemensamma försäkringsföretag, Saco Folksam Försäkrings AB. Har du frågor om förbundets inkomstförsäkring är det dit du ska vända dig.

Naturvetarna själva tar emot frågor som rör medlemskapet i själva förbundet.

Kontaktuppgifter till Saco Folksam Försäkrings AB
0770-78 20 50
kundservice@inkomstforsakring.com
Saco Folksam Försäkrings AB: Naturvetarnas inkomstförsäkring

Kanal Länk
Chat -
E-post Skicka e-post
Facebook Gå till Facebook
Telefon Ring 08-4662480
Twitter Gå till Twitter
Mer information

Evelina Grenehed

Skribent

Skriv ett omdöme

Omdömen om Naturvetarna

Naturvetarna har inga omdömen ännu